nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Jenny Birkestad, digitaliseringschef SKL. Foto: Hans Alm.

Kommuner och landsting vässar digitala kompetensen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. Kompetenslyftet ska ingå i det arbete som syftar till att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar, bland annat med koppling till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service.

– Det finns ett behov av att hitta nya arbetssätt. Genom digitalisering och användning av ny teknik kan vi hitta nya vägar för att möta dessa utmaningar, säger Jenny Birkestad, som är chef för avdelningen för digitalisering på SKL.

För att främja den digitala utvecklingen och stärka kompetensen hos politiker och högre tjänstemän har regeringen och SKL kommit överens om att avsätta medel. Satsningen är inget enskilt program, utan ett tillskott till det arbete som redan pågår med fokus på digitalisering.

SKL har ett stort antal ledarprogram och kompetenssatsningar för förtroendevalda och ledande tjänstepersoner, som kontinuerligt ses över för att svara upp mot de behov som finns.

– Den här kompetenssatsningen kommer att integreras i vår ordinarie verksamhet och passar väl in i vårt pågående arbete för att säkra den digitala utvecklingen i välfärden, konstaterar Jenny Birkestad.

Läs även: Maskiner och robotar kan inte fatta beslut

De medel som regeringen avsatt till kompetenslyftet uppgår till 10 miljoner kronor under perioden 2018 – 2020. Insatserna kommer att utformas och genomföras i samverkan med olika aktörer både på den privata och offentliga sidan, som till exempel Myndigheten för digital förvaltning, Post- och Telestyrelsen, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skolverket.

– Alla medborgare ska kunna förvänta sig att kommuner, landsting och regioner gör vardagen enklare med hjälp av digitaliserade tjänster. Men det kräver att den digitala kompetensen vässas på alla nivåer, vilket det här kompetenslyftet förhoppningsvis ska bidra till, säger Jenny Birkestad.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.