Kommuner växlar upp sitt kvalitetsarbete

Förbättringsarbete Intresset för kvalitetsutveckling ökar bland landets kommuner. Hittills är 14 kommuner med i SIQs kommunnätverk för att få nya impulser till sitt kvalitetsarbete. Och fler är på ingång.

Kommuner växlar upp sitt kvalitetsarbete

Sedan 2018 har kommunmedlemmarna i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling möjlighet att ingå i ett kommunnätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte. I dagsläget finns två kommunnätverk med totalt 14 kommuner – det ena startade 2015 och det andra 2018.

Maria Viidas, SIQ.

– För att nätverken ska fungera optimalt har vi begränsat till högst åtta – tio kommuner i varje nätverk. Men intresset är stort och flera kommuner är på ingång. Under 2019 ser vi en möjlighet att etablera ett tredje nätverk, säger Maria Viidas, som är ansvarig för kommunnätverk på SIQ.

Två grupperingar

Varje nätverk är i sin tur uppdelat i två olika grupperingar – en grupp för kommunledning med kommundirektör och kvalitetschef samt en grupp med kvalitetschef och ytterligare två personer som arbetar med kvalitetsutveckling.

Läs även: Kommuner och landsting vässar digitala kompetensen.

– Genom uppdelningen kan vi rikta fokus på de just frågor som är relevanta för respektive målgrupp. Grupperingen för kommunledning utgör ett forum för kompetens- och erfarenhetsutbyte kring kvalitetsfrågor på övergripande nivå, medan grupperingen för kvalitetsutvecklare mer handlar om specifika kvalitetsutvecklingsfrågor utifrån en kommunhelhet, förklarar Maria Viidas.

Kvalitetsutveckling på bordet

Kommunerna som ingår träffas två gånger om året och bestämmer själva utformningen av träffarna. SIQs roll är framförallt att svara för de praktiska detaljerna och uppföljningen av träffarna.

Kommunerna har visserligen samverkan inom en rad andra områden. Men på SIQs träffar är det andra typer av frågor som kommer upp på bordet, konstaterar Maria Viidas:

– Det vi sett är att kvalitetsutveckling i många fall lyfts till högsta ledningsnivå i de kommuner som deltar. I takt med ökade besparingskrav finns annars risk att man drar ned på verksamhet som spelar roll för medborgarna. Men genom att sätta fokus på kvalitetsfrågorna upptäcker kommunerna nya arbetssätt.

Studieresa till Amsterdam

Varje år arrangerar SIQ även en studieresa utomlands och i år gick den till Amsterdam. 22 personer från 8 kommuner deltog i resan som ägde rum i mitten av maj.

– Tanken är att lära om och av olika länder hur de skapar service och god kvalitet till sina kunder och invånare, förklarar Maria Viidas.

Läs även: Storstäder bäst på innovation.

Nederländerna har i många år arbetat målmedvetet och framgångsrikt med kvalitetsutveckling och innovation inom offentlig verksamhet. Deltagarna i SIQs studieresa fick bland annat möta representanter för Amsterdams kommun, VNG, som är Nederländernas motsvarighet till Sveriges kommuner och landsting, Virje universitet samt Royal Schiphol Group, vinnare av Diversity in Business Award 2019.

Flera lärdomar

– Resan gav flera lärdomar, bland annat att vi behöver utveckla strategier för att kunna stötta den politiska miljön och kunna möta upp med utbildning för både politiker och kommunledning, säger Maria Viidas.

I den utvärdering som genomfördes efteråt gav deltagarna högt betyg till arrangemanget – 4,6 på en skala 1 – 5.

Senare i juni kommer SIQ också att starta motsvarande nätverk för regioner med fokus på ledning och styrning med kvalitet som strategi.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste