Kommunernas hemsidor undermåliga

Av landets kommuner saknar sex av tio en kvalitetsredovisning som duger när det gäller skolan, hemtjänsten och äldreboendet. Den slutsatsen drar Svenskt näringsliv i en rapport efter att ha granskat samtliga 290 kommuners hemsidor.

– Resultatet måste fortfarande betraktas som dåligt, trots att andelen förbättrats sedan i fjol, säger Monica Renstig, en av rapportförfattarna.

Svenskt näringsliv har granskat i vilken utsträckning kommunernas hemsidor informerar om möjligheten att välja skola, hemtjänst eller äldreboende och om det finns någon kvalitetsredovisning som stöd för valet.

Högst poäng har Nacka kommun som fått 17 poäng av 21 möjliga. Samtidigt är det bara nio kommuner som når ens hälften av maxpoängen, och så mycket som 57 procent som får underkänt med 0-3 poäng.

Genomgången av skolinformationen visar att huvuddelen av kommunerna inte redovisar resultaten av olika kvalitetsparametrar per skola, trots att det funnits fritt skolval i flera år.

Sämst ligger det till med kvalitetsredovisningen inom äldreomsorgen. Där är det bara var tionde kommun som har någon information alls om valmöjligheter eller kvaliteten inom hemtjänst och äldreboenden.

– Ingen kommuns hemsida, möjligtvis med undantag av Nackas, duger därmed för att medborgarna ska kunna skaffa sig tillräckligt bra information om kvaliteten inom skola, hemtjänst eller äldreboende för att kunna göra välinformerade val på samtliga tre områden, menar Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv och rapportförfattare.

Faktaruta

Listan över kommuner vars hemsidor har bäst kvalitetssäkring – maxpoäng 21p:

1. Nacka 17p

2. Göteborg 15p

3. Piteå 13p

Södertälje 13p

Tidaholm 13p

6. Ale 12p

7. Danderyd 11p

Järfälla 11p

Skurup 11p

10. Sigtuna 10p

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.