Kommunikation i praktiken

I arbetslivet kommunicerar vi inte som privatpersoner, utan som experter eller yrkesutövare. I boken Kommunikation i praktien – relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg, beskriver författarna Tom och Hilde Eide praktisk kommunikationsteknik, framför allt i arbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Författarna betonar att god kommunikation är en förutsättning för förtroendefulla samtal och att denna förmåga kan tränas upp och utvecklas. Utifrån praktikfall presenteras en rad tekniker som kan göra det lättare att hantera de olika situationer som uppstår i vardagen. Boken är utgiven på Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.