Kommunikation som skapar värde

Värdeskapande sker i allt större utsträckning inom ramen för nätverk av ömsesidigt beroende aktörer, i så kallade värdenätverk. Detta istället för i mer linjära kedjor som tidigare. Vilka konsekvenser får detta för ledarskap, organisering och kommunikation?

Sven Hamrefors, professor i innovationsteknik, har under mer än sex år studerat hur framgångsrika företag använder sig av det kommunikativa ledarskapet. Resultaten beskriver han i boken Kommunikativt ledarskap, den nya tidens ledarskap i värdeskapande nätverk. Utifrån frågor som ”Skapar vårt företag värde?” och ”Hur kan vi skapa vi värde i mottagarens ögon?” visar han att ett företags värde ligger i något mer än att bara tjäna pengar. Behovet av att utveckla organisationens kommunikativa egenskaper ges stort utrymme i boken som ges ut av Norstedts akademiska förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.