Kommunikationens värde oklart

Rätt genomförd kan kommunikation både förbättra organisationers effektivitet och förmågan att nå målen. Men värdet är svårt att mäta i pengar, visar ny forskning.

Kommunikationens värde oklart

Forskarna Catrin Johansson och Jonas Olsson vid Mittuniversitet har tittat på tidigare forskning om investeringsvärdet av kommunikation. De har också intervjuat chefer och ansvariga för kommunikation på Trafikverket. Deras slutsats är att det behövs bättre metoder för att kunna mäta hur mycket organisationer får tillbaka per krona som satsats på kommunikation.

– Framför allt är det viktigt att mäta mer mottagarorienterat. Man behöver undersöka hur olika målgrupper påverkas av en kommunikationsinsats, säger forskningsledaren Catrin Johansson.

Att mäta ger också kommunikatörerna argument i deras arbete. Idag jobbar många på strategisk nivå och är med i ledningsgruppen.

– De måste kunna svara på vad de kan bidra med till verksamheten och vilken budget som behövs för att bedriva arbetet, säger Catrin Johansson.

Därför behövs metoder för att utvärdera värdet organisationen får tillbaka av kommunikationinsatser.

– Det behövs en modell som kan visa på någon form av Return on investment, ROI, säger Jonas Olsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.