Kompetensbrist gör äldre mer eftertraktade hos arbetsgivare

HR Den växande kompetensbristen gör att allt fler – nästan tre av tio arbetsgivare – uppger att de är mer benägna än tidigare att anställa äldre. Även långtidsarbetslösa och kandidater som saknar rätt kompetens har blivit mer attraktiva – det visar en ny undersökning, från HR-företaget ManpowerGroup.

Kompetensbrist gör äldre mer eftertraktade hos arbetsgivare
Äldre inkluderas alltmer i anställningsprocesser. Foto: Adobe Stock

Kompetensbristen har länge varit ett problem på den svenska arbetsmarknaden och nu väljer fler arbetsgivare att bredda sina sökfilter i rekryteringsprocesser. Det visar en undersökning av ManpowerGroup, som ställt frågan ”Under de senaste 12 månaderna, vilka typer av sökande har ni varit mer benägna att anställa för att övervinna kompetensbristen?” till drygt 59 000 arbetsgivare i 40 länder.

–  Att inkludera äldre i rekryteringsprocessen är en positiv och hållbar trend som jag tror kommer att bestå. Det finns ett stort värde i att ha en åldersmässigt varierad arbetsstyrka, och det öppnar upp för mer mångfald och innovation på arbetsplatsen. Det är en vinnande strategi för att möta framtidens utmaningar, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup. 

28 procent av de svarande uppger att kompetensbristen gjort dem mer benägna att anställa äldre. 25 procent av arbetsgivarna uppger att det blivit mer troligt att de anställer långtidsarbetslösa, medan 24 procent öppnat upp för kandidater som inte uppfyller alla tekniska kompetenskrav för tjänsten. Endast 13 procent av företagen svarar att de inte blivit mer benägna att anställa någon av grupperna i undersökningen. 

– Det finns i dag en stor skillnad mellan arbetsgivarnas behov och arbetskraftens kompetens. För att lösa kompetensbristen måste svenska företag satsa på att ge sina medarbetare möjlighet att utveckla sina förmågor, säger Elisabeth Skol-

Hon framhåller att äldre medarbetare dels hjälper företag att dra nytta av unik kompetens, dels skapar en mer inkluderande arbetsmiljö som kan hjälpa till att attrahera och behålla talanger.

– I rekryteringar är det klokt att inte bara gå på tidigare meriter utan satsa på personer som har rätt förutsättningar och förmåga att lära sig nytt.

Den största bristkompetensen är enligt ManpowerGroup kunskap inom IT, data och tech, som 27 procent av landets arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera. Även kompetens inom hållbarhet och miljö samt administration är svårrekryterat, enligt 22 respektive 20 procent av arbetsgivarna. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.