nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Kompetensutveckling istället för varsel

Beskeden om varsel trillar tätt som en följd av lågkonjunkturen. Men det är inte alla som ser varsel om enda alternativ. Scania satsar istället på att rusta upp sina medarbetare för framtiden.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Även Scania har känt på en allt lägre efterfrågan. Men istället för att varsla sina medarbetare inom produktionen ska man kompetensutveckla dem. De anställda i Sverige kommer att varva arbetsdagarna med arbete och utbildning och liknande insatser planeras vid övriga europeiska anläggningar och i Sydamerika. Anledning? En investering i kärnkompetensen.

Rustade för bättre tider

– Vi planerar nu att satsa på att öka medarbetarnas kompetens framför att lägga varsel. Det är en investering i kärnkompetens som ska resultera i att vi står ännu bättre rustade när marknaden vänder uppåt, säger Per Hallberg, Executive Vice President och chef för produktion och inköp.

I Sverige är ambitionen att erbjuda medarbetarna vid produktionsenheterna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn både generell och individanpassad utbildning inom områden som produktionsteknik, Scanias arbetssätt för ständiga förbättringar och gemensamma värderingar och principer. Det ska också erbjudas möjlighet att komplettera kunskaper i språk och matematik.

Ansökan om utbildningsinsats

Hur stor omfattningen av utbildningen blir beror på den ansökan som Länsstyrelsen gjort till Europeiska socialfonden. Scania har nämligen i planeringen av utbildningen fört en dialog med Länsstyrelsen i Stockholm som skickat i en ansökan som avser samordning och genomförande av utbildningsinsatser till den tunga fordonsindustrin.

Per Hallberg menar att utbildning i förbättringsarbete ökar förmågan att vara konkurrenskraftig när volymerna kommer tillbaka men också stärker medarbetarnas ställning inom företaget och på arbetsmarknaden.

– Medarbetare som kontinuerligt utvecklas känner större delaktighet och engagemang vilket bidrar till ökad produktivitet och effektivitet.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.