Konflikter på arbetsplatsen

Konflikter kan uppstå på alla arbetsplatser och i många olika skepnader. Som organisation är det viktigt att skapa en robust arbetsmiljö och se till att ha de rätta verktygen.

Bråk på jobbet kan grunda sig i allt från dålig ordning i kopieringsrummet till meningsskiljaktigheter vid tunga styrelsebeslut. Konflikter är energikrävande och drar ner effektiviteten, men kan också ge vägledning och en vink om var i organisationen en förändring är på sin plats.

– En klassiker är otydliga rollfördelningar. Att organisationen brister så till vida att individer har olika förväntningar på samma situation, säger Thomas Jordan, konfliktforskare vid Göteborgs universitet.

Även om det inte finns någon tydlig gräns så finns det vissa skillnader mellan arbetsplatser och vilka som drabbas mest. Det är lätt att tänka sig att det är mer kritiskt att arbeta med misshandlade kvinnor än att stå vid rullbandet på volvo.

– Det är rätt så känt att arbetsplatser där människor lägger ner sin själ och investerar sina värderingar har lättare att drabbas av en konflikt. Även hur beroende man är av andra människor på sin arbetsplats har stor betydelse, menar Thomas Jordan.

Är man oberoende av andra i sin yrkesroll är konfliktrisken mindre. Men samarbete över yrkesgränser, som på exempelvis ett sjukhus, kan medföra svårigheter. En kirurg, sjuksköterska och kurator kan tänka på väldigt olika saker som stygn, omvårdnad respektive hemförhållanden.

Förebygga viktigast

Konflikter tar mycket tid och det är viktigt att sitta på de rätta verktygen. Alla organisationer har ett konflikthanteringssystem, det vill säga någon form av kultur kring hur en konflikt ska hanteras, men ofta fungerar de dåligt och behöver utvecklas. Det måste finnas en bra struktur och bra grundingredienser och framför allt en chef som inte ser ett problem som något jobbigt. Organisationen måste se till att alla i personalen har möjlighet att vända sig till sin chef eller företagshälsovård när som helst.

– Det viktigaste är att förebygga, att bedriva ett medvetet långsiktigt arbete för att skapa ett robust arbetsklimat, med regelbundna arbetsmiljöutredningar, utvecklingssamtal och så vidare, säger Thomas Jordan.

Att vädra alla problem är faktiskt inte nödvändigt, men så fort det går så långt att det blir en störfaktor som påverkar arbete och arbetsplats bör man agera. Det är viktigt att få andra perspektiv och inte bara se konflikten från sin sida, utan få hjälp att flytta fokus från den andra parten och mot problemet. Då kan det vara lämpligt att gå och prata med någon opartisk och förhoppningsvis är denna någon chefen.

– Det första du som chef måste göra är att ställa massor av frågor och ta reda på vad det handlar om. Ifall Pelle säger att samarbetet med Nisse inte fungerar, coacha honom att prata med Nisse själv. Om det inte fungerar så prata med dem gemensamt. Låt var och en berätta sin historia och försök att hitta kärnfrågan, tipsar Thomas Jordan.

Att identifiera kärnfrågan och se ifall det handlar om en organisationsfråga, personkemi eller en särskild person som har relationssvårigheter är första steget mot rätt hantering. Ofta finns det en väldigt enkel lösning.

– Men om en allvarlig konflikt uppstår är det viktigast att chefen inte går på niten att klara allt själv, utan istället ta stöd av personalkonsulenter, företagshälsovård eller handledning utifrån, konstaterar Thomas Jordan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.