Konkurrens leder till nöjdare patienter

Valfrihetssystem och konkurrensutsättning inom delar av samhällets offentliga service är av godo för invånarna enligt Vårdföretagarna inom Almega. De baserar uttalandet på resultaten i Svensk Kvalitetsindex för 2008.

Den privata tandvården ligger i topp när det gäller svenskarnas inställning till sin samhällsservice år 2008. Även den privat-drivna vården har under de senaste åren fått bättre betyg än den offentliga. Slutsatsen är att rätten att få välja vårdgivare i öppenvården ger nöjdare patienter och bättre upplevd kvalitet, menar Almega.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.