Konsten att komma igång

Det är svårt att komma igång med ett genomgripande kvalitetsarbete!

Jag är övertygad om att många företagsledningar, särskilt i mindre växande företag, skriver under på påståendet ovan. Förklaringen är delvis mycket enkel. Hur mycket ambitionen än är att verkligen påbörja ett genomgripande kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete så har vardagen och det akuta hela tiden en förmåga att kräva all uppmärksamhet av den ofta nedtyngda företagsledningen. Det långsiktiga, som inte upplevs lika akut, får därför oftast stryka på foten för att göras senare. Och det där senare har en tendens att ständigt bli ännu senare.

Vad då göra? Får man tro konsulten Lieslott Daun, som intervjuas i denna tidning, så gäller det dels att delegera, dels att se till att gränsen mellan det operativa och strategiska arbetet blir klarare. Man skulle också kunna säga att det handlar om att som ledning upprioritera kvalitetsarbetet och inse att det också är akut för att företaget ska överleva långsiktigt och utvecklas som tänkt är.

Här kommer en självklar fråga, hur ser egentligen den tänkta framtiden ut? Ofta har inte alla medarbetare, eller ens ledningen, fullt klart för sig vilka visioner, strategier och mål som är uppsatta. Man kan då fråga sig hur medarbetarna ska känna sig fullt delaktiga i det arbete som görs och hur de ska kunna känna att de bidrar till att man når målen.

Det finns nog inte något självklart sätt hur man som företag och företagsledning ska ta tag i den beskrivna problembilden. Det viktiga är att något görs och att det långsiktiga kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbetet uppgraderas till ”akut” nivå. Då först kommer något att hända på djupet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.