Konsten att medarbeta

Relationen mellan medarbetare och arbetsgivare har uppmärksammats i många företag och organisationer de senaste åren. Författarna till boken Medarbetarskap i praktiken belyser betydelsen av ett fungerande medarbetarskap och lyfter fram en diskussion om ansvar, engagemang och samarbete på arbetsplaster. De ger också läsarna råd och vägledning i medarbetarskapets olika aspekter. Hur medarbetarskapet påverkas av arbetslivets ändrade förutsättningar och vilka skillnader som finns mellan medarbetarskap inom offentlig och privat verksamhet är några av de frågor som diskuteras. Boken ges ut av Studentlitteratur och redaktörer är Freddy Hällstén och Stefan Tengblad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.