Konsten att sätta bra mål

För höga, för låga och mål som inte följs upp. Fallgroparna med målsättning är många. Här är vad du ska se upp med.

Ledningens engagemang är A och O för att mål ska bli verklighet. Det är en klyscha som är sann. Sven Josefsson är konsult och revisor med mångårig erfarenhet av konsult- och revisionsarbete. Han menar att det finns en mängd orsaker till att målsättningar inte uppnås. Bristande ledningsengagemang är en sak, en annan att det kan vara svårt att mäta uppsatta mål och att målen inte blir en naturlig del av den dagliga verksamheten på grund av bristande uppföljning.

Det vanligaste felet är att mål förväxlas med aktiviteter, enligt Sven Josefsson. Har företaget till exempel som mål att alla i personalen ska gå en viss utbildning innan jul är det lätt att pricka av på mål-listan efter avslutad kurs.

– Men det är ju resultatet av utbildningen som är målet, säger han.

När en organisation har för många mål hinner de inte följa upp dem på ett bra sätt. Det blir ett virrvarr av handlingsplaner som både samlar damm och skapar stress. Bättre är att formulera få mål och en handlingsplan med många aktiviteter.

– När en person bestämt sig för att springa ett maratonlopp på en viss tid och har en bra plan för hur han eller hon ska lyckas med det, då är målet nästan i hamn.

Men det betyder inte att organisationen nitiskt ska dokumentera varje löprunda eller alltid ta samma stig i skogen.

– Generellt läggs det mer tid på att skriva upp rutiner än att jobba med mål. Det är uppföljning av målen som är kärnan i systemet och det är viktigare än att ha perfekta rutiner.

Mät rätt sak

Ett annat vanligt fel är att organisationer sätter som mål att minska antalet reklamationer med si eller så mycket enligt sin policy. När reklamationerna är få tolkas det som att kunderna är nöjda.

– Egentligen är de bara inte alltför missnöjda, menar Sven Josefsson. Ofta pratas det om det är företagets eller kundens fel när en reklamation kommer in, men det är fel fokus. Fokusera på vad som får kunderna nöjda.

För att ta reda på vad som gör kunderna nöjda menar Sven Josefsson att det är mer effektivt att genomföra små kundenkäter ofta, än att satsa på att köpa in stora undersökningar av en tredje part då och då.

Höga hinder

Hur vet man om ett mål är lagom satt? Sven Josefsson tycker att SMART-regeln är bra att utgå ifrån, med betoning på A som i ansträngande.

– Om man har satt ett högt mål och har många aktiviteter med hög ambition, är det målet lättare att nå, än om man har många lätta mål.

Hemligheten är att att engagemang och arbetsglädje sporras av utmaningar. Sven Josefsson ger ett exempel.

– Jag började rida i vuxen ålder när min dotter började rida. När min häst fick ett för lågt hinder struntade han i att hoppa över. Men när det blev höga hinder hade han roligt, då hoppade han, även om jag var livrädd. På samma sätt är det lättare att nå ett bra mål med höga ambitioner än ett lågt.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.