Växande marknad för konsultmäklare – välsignelse eller förbannelse?

Upphandling Att upphandla en så kallad konsultmäklare är inte otillåtet enligt upphandlingslagstiftningen. Kritiker hävdar dock att användandet av mellanhänder kan vara ett systemfel. Kvalitetsmagasinet tittar närmre på fenomenet - och varför det väcker så mycket känslor.

Växande marknad för konsultmäklare – välsignelse eller förbannelse?
Foto: Stockadobe

En konsultmärklare kan vara ett konsultbolag eller en enmanskonsult. De agerar mellanhand mellan upphandlare och leverantör. I Sverige uppgår den offentliga upphandlingen till 800 miljarder kronor per år. År 2022 betalade Region Stockholm två miljarder kronor till olika typer av konsultmäklare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Värdet av tjänsten, och riskerna med en överkonsumtion av den, har den senaste tiden debatterats hett.

Inte lätt med oegentligheter

Enligt Joel Bergström, jurist på Upphandlingsmyndigheten, är fenomenet konsultmäklare inte nytt, även om det verkar ha blommat upp de senaste åren.

Joel Bergström, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

– År 2017 kom rapporten Mellanhänder i offentlig upphandling och det kan tänkas att fler upphandlande organisationer då fick upp ögonen för den typen av tjänst, säger han.

Joel Bergström framhåller att det förmodligen finns områden där det lämpar sig bättre att använda sig av konsultmäklare än andra. Men användandet av konsultmäklare behöver inte nödvändigtvis innebära att insynen försämras.

– Självklart måste den upphandlande organisationen säkerställa att konsultmäklaren anskaffar varor och tjänster på rätt sätt, och att allt sker i enlighet med LOU, säger han.

Förenklar för kommuner

Han tror att fördelarna som främst tilltalar olika sorters beställare är att konsultmäklare dels kan sparar tid och minska administrativa kostnader, dels kan tillföra kunskap om den upphandlande organisationens behov. Upplägget skulle även kunna öka möjligheten för små och medelstora företag, som kanske inte har de resurser som krävs för att lämna anbud i en större upphandling

– Man kanske inte alltid har kunskapen om det som ska upphandlas internt, samtidigt har exempelvis en kommun väldigt många kravbilder som ska uppfyllas. Då skulle en konsultmäklare kunna fylla en viktig funktion. Men lösningen får inte ge den upphandlande organisationen utrymme att agera godtyckligt och ge en fri valmöjlighet. Det är något som alltid ska beaktas i upphandlingen av en konsultmäklare, säger han.

Ett kryphål för korruption

Elin Lydahl är förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Som tidigare vd på det offentligt ägda bolaget Tom Tits Experiment, vet hon hur krävande uppdragsgivarrollen kan vara.

Elin Lydahl, förbundsdirektör, Innovationsföretagen.

– Jag förstår verkligen att de kan vara lockande att använda den här typen av tjänst, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte helt försvarbart. Den pengen borde läggas på att säkra kvaliteten på det man beställer, säger hon.

Ett vanligt argument för att ta in extern hjälp vid upphandling är att det stärker konkurrensen. Detta vänder sig Elin Lydahl emot.

– Vi har inte sett några bevis för att det här stärker konkurrensen i upphandlingsprocesser. Vad jag vet används inte den här typen av tjänster av privat sektor på samma sätt som offentlig sektor, och det känns talande – det tyder på att det här är ett sätt att runda LOU. En lag som ju finns till för att hämma korruption och öka rättssäkerhet, kostnadseffektivitet, likabehandling, icke-diskriminering, med mera.

Vad tänker du kring att upphandlaren ändå har ansvar för att se till att konsultmäklaren inte frångår LOU?

– I praktiken ser jag inte hur det ska gå till eftersom en konsultmäklare inte har samma krav på sig gällande redovisning och transparens. Det blir helt enkelt väldigt svårt att säkerställa att det går rätt till.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.