Konsumentverket kritiserar användningen av recensioner

Konsumenträtt En granskning som Konsumentverket gjort av försäkringar visar att nästan inga företag redovisar hur recensioner samlas in.

Konsumentverket kritiserar användningen av recensioner
När Konsumentverket granskade 20 bolag så uppfyllde ingen av dem lagkrav. Foto: Adobe Stock

2019 infördes ett nytt EU-direktiv för att göra användningen av recensioner ärligare och mer transparenta. Till följd av detta ändrades Sveriges marknadsföringslag, och sedan 2022 måste företag ange hur de samlar in recensioner.

Transparens kring kontroll

Syftet med lagändringen var att få företag att visa om det är konsumenter som köpt en produkt som också har lämnat recensioner. Företagen måste öppet berätta om de inte har ett system för att kontrollera äktheten hos recensionerna, och om företagen har ett system för att kontrollera äkthet så ska det finnas information om hur kontroller utförs.

– Vi påverkas mycket av vad andra tycker. Om en försäkring fått fem stjärnor är det sannolikt att vi väljer den framför en som fått sämre betyg eller inte fått något omdöme alls, säger Martin Olsson, jurist på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Saknas underlag för att ta välgrundade beslut

När Konsumentverket granskade konsumentrecensioner bland 20 försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och jämförelsesidor så uppfyllde ingen av dem lagkrav.

–Vår granskning visar att det finns stora brister i reklamen. De flesta av företagen lämnar inte någon information alls om hur recensionerna hämtas in och några av företagen lämnar information som inte är tillräckligt tydlig, säger Johanna Persson, jurist på Konsumentverket.

Flera av de granskade bolagen marknadsförde endast genomsnittliga referensbetyg. Det var också vanligt att bolag valde att enbart lyfta fram fyra- och femstjärniga betyg. Nästa inget bolag lämnade information om huruvida det var säkerställt att konsumentrecensionerna kommer från konsumenter som använt eller köpt produkter.

Konsumentverket bedömer att de funna bristerna har en negativ påverkan på konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, eftersom konsumenter inte får ta del av information som enligt lag är väsentlig.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste