Kontinuitet och lyhördhet förbättrar hälsan

Vårdkontinuitet, närståendes stöd och naturupplevelser främjar patienternas hälsa enligt en avhandling vid NHV.

Vårdpersonalens arbetssätt måste utvecklas till att stödja patienternas inre styrka och självläkande förmåga. Det menar Margereth Björklund som nyligen skrivit en avhandling på ämnet vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Om vårdpersonal fick djupare förståelse för patienternas vardagsliv och upplevelse av psykosocial, existentiell samt social och ekonomisk oro skulle de kunna ge adekvat hjälp till patienter och närstående.

I sin avhandling har Margareth Björklund intervjuat 35 personer med huvud- och halscancer. Studien visar att om personalen är tillgänglig, engagerad, respektfull och bekräftande ges patienterna chans till ökad makt och kontroll vilket får dem att må bättre. De behöver också konstant känslomässigt stöd från närstående.

Betydelse för hälsan

Ett hälsofrämjande bemötande från vårdpersonalen ger möjlighet för patienten att hantera en förändrad vardag. Andra betydelsefulla aktörer är support från patientföreningar. Kurser i att lära sig leva med cancer är viktiga och minskar tillsammans med egenvård patienternas beroende av andra.

Avhandlingen kan lägga grunden för en djupare förståelse för dessa patienters vardagsliv och upplevelser av hälsa och möjligheter istället för att fokusera på diagnoser, sjukdom, problem och brister, menar Margareth Björklund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.