Kontorsbygganden påverkar vår hälsa

Arbetsmiljö Luftkvalitet, tillgång till dagsljus och möjlighet att påverka inomhusmiljön är avgörande faktorer för medarbetarnas hälsa. Men även fönsterplats är viktigt. Det visar en ny rapport som hälsa och produktivitet i kontorsmiljö.

Kontorsbygganden påverkar vår hälsa
Morguefile

Rapporten Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building från World Green Building Council menar att kontorsbyggnaders utformning har större betydelse än man tidigare trott för medarbetarnas välmående och prestation. Studien visar också ett samband mellan exponering för dagsljus och sömn. De som satt på fönsterplats hade färre sömnstörningar och sov i snitt 46 minuter mer per natt.

En viktig aspekt för välmående är planlösningen och inredningen på kontoret och för att skapa en bra miljö krävs en mix av arbetsytor. Rapporten pekar på att produktiviteten kan minska med upp till 66 procent när man utsätts för störande ljud. Skanska, som står bakom rapporten, menar att detta gör det nästintill omöjligt att vara produktiv och koncentrerad i moderna kontorslokaler.

– Det finns lösningar hur man utformar en bra arbetsplats. På vårt huvudkontor Entré Lindhagen i Stockholm har vi till exempel valt att arbeta aktivitetsbaserat, vilket innebär att man väljer arbetsplats efter den uppgift som ska genomföras. Då finns möjligheten att sitta avskilt när man behöver fokusera och inte vill blir störd av ljud, säger Staffan Haglind, Green Business Officer Skanska.

Rapporten förutspår dessutom att fler företag kommer att fatta investeringsbaeslut baserat på hur byggnaden påverkar männsikor och organisation när sambandet mellan medarbetare och arbetsplatsen tydliggörs.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.