Kontroll över arbetet allra viktigast

När unga vuxna får värdera vilka faktorer som ska få dem att jobba längre kommer kontroll över arbetet och att jobbet inte påverkar privatlivet negativt högst upp på listan.

Kontroll över arbetet allra viktigast
Sahlgrenska akademin

Även gott stöd från arbetsgivaren är en viktig faktor visar det sig när forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har frågat 1 3000 yrkesarbetande unga vuxna om deras arbetssituation och vad hållbar arbetsförmåga innebär. För med en åldrande befolkning ökar kraven på att orka arbeta allt senare i livet.

– Nedsatt arbetsförmåga kan leda till individuellt lidande och kostnader för både samhället och arbetsgivare i form av arbetslöshet, sjukskrivning och ett dolt produktionsbortfall. Vi vill därför undersöka vilka faktorer i arbetssituationen som kan kopplas till en försämrad respektive förbättrad arbetsförmåga, säger Maria Boström, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Slutsatserna skulle enligt forskarna kunna vara ett stöd för att utveckla ett mer riktat arbetsmiljöarbete för unga arbetare. Exempelvis kan företagshälsovården ta fram metoder som främjar åldersgruppens arbetsförmåga.

–Det är viktigt att inte enbart inrikta sig på individuella åtgärder i ett arbetsmiljöarbete, utan att även ha fokus på att organisationen kan påverka individen, säger Maria Boström.

Fakta

Om studien

Under 2007 tillfrågades 20 000 slumpmässigt utvalda unga vuxna i åldern 20-24 i hela Sverige om att delta in en studie som skulle identifiera vilka faktorer som har betydelse för god hälsa, prestationsförmåga och arbetsförmåga. 7 125 unga engagerade sig. 2008 gjordes en uppföljning med 4 163 personer. Ur denna grupp har 1 311 valts ut till den aktuella studien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.