Köp inte grisen i säcken

Rätt metodik, rätt kompetens och rätt innehåll. Det är mycket som ska stämma när man skickar folk på utbildning. Men hur hittar man sin egen väg i utbudet av kurser och utbildningar? Kvalitetsmagasinet har frågat tre olika företag hur de gjort.

Att medarbetarna besitter rätt kompetens ger bränsle i ett framgångsrikt kvalitetsarbete, för de som just påbörjat sin kvalitetsresa likaväl för de som kommit en bit på väg. Men att hitta just den utbildningen som passar den egna verksamhetens behov kräver mer än en snabb blick i kurskatalogen.

För Hans Gustin på Rikspolisstyrelsen fanns det bara ett sätt att ta reda på vad som verkligen döljer sig bakom rubrikerna i kurskatalogen; att själv testa och jämföra.

– Jag har under en sexmånadersperiod gått på ett antal olika kurser som på papperet ser lika ut. Men jag upptäckte snabbt att det trots allt skiljer sig ganska mycket i hur man paketerar kunskapen.

Gemensam grund att stå på

Det han sökte var en grundkurs i processledning, eftersom Polisens verksamhetsstöd inom Rikspolisstyrelsen under hans ledning precis ska på påbörja en kartläggning av verksamheten. Under hösten ska en liten grupp testa och utveckla processverktyget i tre olika piloter för att komma fram till en metod som sedan kan användas inom Rikspolisstyrelsen och successivt även inom polisen i stort. Allt sparkar igång med en utbildning av processledare och inblandade chefer.

– Processledning är nytt för de flesta, samtidigt är utbildningen viktig för att ge en gemensam start för projektet, säger Hans Gustin och poängterar att grundkursen ger alla exakt samma synsätt på vad processutveckling innebär och utrustar dem med samma begrepp, metoder och verktyg.

Den kurs som han till sist fastnade för var en kurs från Astrakan med en tydlig koppling till verksamhetsutveckling, något som han tycker är viktigt för att omsätta kunskaperna i praktiken. Processledarna kan därmed direkt använda sina kunskaper för att utveckla processerna i pilotprojekten.

Bättre förståelse

Hans Gustin påpekar att det finns fördelar med att välja en öppen kurs jämfört med en företagsanpassad.

– Det ger en bättre förståelse för hur andra verksamheter fungerar och gör tydligt att vi egentligen inte är unika. Att andra brottas med samma problem som vi och att det är logiskt att arbeta med verksamhetsutveckling på ett systematiskt sätt.

Även om det finns fördelar med öppna utbildningar är det många företag som väljer den andra vägen; att utveckla ett nära samarbete med ett utbildningsföretag för att få en utbildning som får direkt koppling till den egna verksamheten.

Jan Larsson på Sony Ericsson har valt den vägen. Tillsammans med Canea har de utvecklat ett företagsanpassat utbildningspaket som alla internrevisorer för Sony Ericsson runt om i världen får ta del av. Jan Larsson poängterar att samsynen är viktig för att alla ska arbeta med revisioner på ett likartat sätt, oavsett var i världen man befinner sig. Förutom ett grundpaket som innehåller en tredagars utbildning till internrevisor köper de också utbildningar för revisionsledare.

Knyter an till verksamheten

– Vi har hittat ett utbildningsföretag som har en metodik som passar oss i vår verksamhet. Utbildningen har också anpassats så att den knyter an till hur vi arbetar. Då blir det mer konkret och effektivare.

Utbildningen sker vanligtvis i Sverige där man samlar grupper med tio till femton personer från värdens alla hörn. Är det många i exempelvis USA som ska utbildas sker utbildningen ibland på plats, men Jan Larsson tror att det är viktigt att mötas över gränserna för att överbrygga de kulturella skillnaderna. Eftersom Sony Ericsson revideras globalt när det gäller de externa revisionerna är det extra viktigt att de interna revisionerna också sker på samma sätt överallt.

– Vi genomför uppemot 80 revisioner per år. Här spelar utbildningarna av revisorerna en nyckelroll för att vi ska kunna lita på att revisionerna genomförs på ett bra sätt, konstaterar Jan Larsson.

Titta bakom rubriken

Bengt Svensson på Coop Sverige, Logistik köper utbildningar från Sandholms för bland annat de Sex Sigma-projekt som företaget arbetar med. Han ser också fördelar med att köpa utbildning från samma utbildningsföretag, framför allt för att det ger en kontinuitet i arbetet och en trygghet i att alla utrustats med samma ”glasögon”.

Samtidigt tror han att det är bra att ibland pröva nya utbildningsföretag, men betonar att det då är viktigt att verkligen ta reda på vad som gömmer sig bakom rubriken så att utbildningen verkligen ger verksamheten det bränsle den behöver.

– Det har hänt att vi anlitat andra företag och där det sedan visat sig att kunskaperna och den metodik som lärts ut inte alls stämmer med det sätt vi jobbar på här. Detta skapar bara frustration.

Tyngd till budskapet

Bengt Svensson ser många föredelar med att köpa in utbildningar utifrån, inte minst för att bygga på kompetensen i företaget. De har naturligtvis en hel del internutbildning som genomförs av egna specialister, men han tror att det är bra att ibland få höra saker sägas av personer utanför företaget. Det ökar både kunskapen och förståelsen för det kvalitetsarbete de själva bedriver.

– En extern utbildare kan ge en annan tyngd till budskapet, säger Bengt Svensson. Själva kan vi komma en liten bit på väg, men när det gäller tillämpningar och erfarenhet av hur andra arbetar är utifrånperspektivet mycket värdefull.

Att tänka på!

1. Ta reda på vilken kompetens företaget behöver.

Vilka utbildningsbehov finns det? Vilka typer av kurser har ni gått tidigare? Lyssna gärna med andra, liknande verksamheter och ta del av deras erfarenheter.

2. Vilket syfte ska kursen ha?

Ska den ge inspiration eller vara till direkt nytta i verksamheten?

3. Öppen eller företagsanpassad utbildning.

Fördelen med öppna utbildningar är den kunskap och inspiration man kan få av att träffa deltagare från helt andra verksamheter. Fördelen med företagsanpassade är att de kan skräddarsys efter de egna behoven.

4. Köp inte grisen i säcken.

Ta dig tid att jämföra och ta reda på vad olika kurser och utbildningar innehåller. Stämmer de med era behov? Ligger innehållet på rätt nivå? Passar metodiken er verksamhet?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.