Köp rätt

En inköpares roll kan variera allt efter företagets storlek och inriktningen på verksamheten. Boken Köp rätt med ISO 9001 behandlar inköpsprocessen ur ett kvalitetsperspektiv. En hel del inköp kan skötas enkelt, men om det gäller komplicerade produkter och tjänster, eller inköp som medför en större investering, kräver det ofta en större noggrannhet. Den här boken kan vara ett stöd för att bli mer effektiv och få en högre kvalitet i inköpen samt att få en bättre kontroll över vilka risker man behöver ta hänsyn till i inköpsprocessen. Boken, som är skriven av Gerhard Persson och ges ut av SIS Förlag, tar upp en rad olika faktorer som berör såväl stora som små inköp, resurser som behövs, inköparens roll, kriterier för val och bedömning av leverantörer och framtagning av underlag för inköp. Kommunikation och samverkan med leverantörer behandlas, liksom beställningar, uppföljning av leveranser, hantering av risker och klagomål samt några frågor som rör etik. I boken redovisas även kortfattat innehållet i vissa författningar, exempelvis köplagen, avtalslagen och lagen om offentlig upphandling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.