Köpvillkor

Allmänna villkor prenumerationer och digitala tjänster

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för beställningar av prenumerationer och digitala tjänster via Pauser Media AB (org.nr 556419–7761) och dess varumärken Telekom idag, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Miljö & Utveckling, Hållbart samhällsbyggande och Kvalitetsvård.

De allmänna villkoren gäller mellan kunden (som hädanefter benämns ”kunden”) och Pauser Media AB med dess varumärken (som hädanefter benämns som ”Pauser Media” eller ”vi”).

 

2. Beställningar

Genom att kunden beställer en prenumeration och/eller digital tjänst accepterar kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa samt att kunden har tagit del av Pauser Medias Personuppgiftspolicy. (länk)

 

3. Orderbekräftelse

När Pauser Media mottar en beställning på sänder vi ut en orderbekräftelse snarast till kunden via e-post. I orderbekräftelsen finns information om kundens beställning och dess prenumeration.

 

4. Betalning och betalningsvillkor ny prenumeration

Beställningen är bindande och betalningen för prenumerationen sker via faktura med 20 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker inom 5 arbetsdagar.

 

5. Priser

Varje köp anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive moms och eventuellt andra avgifter.

 

6. Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 

7. Förnyelse av befintlig prenumeration

Pauser Medias samtliga prenumerationer är självavslutande d.v.s. att kunden själv måste förnya sin prenumeration för att prenumerationen ska försätta. Pauser Media skickar tre förnyelseförfrågningar innan prenumerationen avlutas automatiskt.

 

8. Innehåll och upphovsrätt

Pauser Media kan ändra och omstrukturera innehållet i tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tjänsten och vid betydande (större, markant?) omfattning ska vi i sådana fall informera kunden.

Innehållet är skyddat av upphovsrätten och det är inte tillåtet att vidarebefordra, kopiera eller på annat sätt sprida materialet utan särskilt medgivande. Innehållet får användas av en användare avseende digitala tjänster, gällande fysiska tidningar får kunden nyttja tidningen för eget internt bruk i sin näringsverksamhet.

Kunden har inte rätt att vidaredistribuera innehållet genom att göra elektroniska kopior, överföra innehåll via e-post, digital överföring, fax eller annat kommunikationsmedel.

Kunden har inte rätt att lägga innehållet på publik hemsida, interna intranät eller länka till innehåll utan särskild överenskommelse med Pauser Media.

Artiklar som publicerar på sajterna får delas via dess länk eller delningsknappar för sociala medier på sajten.

 

9. Lösenord och inloggning

Inloggningen med lösenord och användaridentitet får inte lämnas vidare till annan. Kunden är ansvarig för Pauser Medias tjänster inte brukas i strid med dessa Villkor.

 

10. Överlåtelse

Kunden kan överlåta sin prenumeration till en annan person i samma organisation. Detta ska meddelat till kundtjanst@pausermedia.se med ersättarens kontaktuppgifter.

 

11. Behandling av personuppgifter

Allmänt

Pauser Media bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets alla tidningar, hemsidor, nyhetsbrev och aktiviteter kopplade till de olika varumärkenas konferenser och utbildningar omfattas av GDPR. Huvudvarumärkena idag är de fyra facktidningarna Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling, Telekom idag och Vd-tidningen.

Pauser Media hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplade till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.

Pauser Media stöder sig, i egenskap av ett vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller användning av uppgifter informeras den registrerade.

 

Den registrerades rättigheter

De individer som har personuppgifter som behandlas hos Pauser Media har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:

Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen ska lämnas ut på begäran.
Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
Rätt att kräva radering.
Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till info@pausermedia.se.

 

12. Cookies

På Pauser Medias sajter används cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp och läsas av när du kommer tillbaka till sajten nästa gång. Vi använder cookies för att förbättra funktionen på webbplatserna, till exempel för att göra det möjligt att kommentera artiklar, men också för att kunna mäta hur många som tittat på en sida och styra hur annonser visas. Vill du veta mer om cookies kan få mer information på PTS hemsida.

Måste jag acceptera cookies?

Om du inte vill att vi eller våra samarbetspartners ska lagra cookies på din dator kan du stänga av möjligheten via din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör kan du bland annat läsa om på Googles supportsidor. Det innebär dock att funktionalitet på sajten begränsas och risken finns att annonser visas på ett felaktigt sätt.

Om du tillfälligt vill hindra oss eller andra sajter från att lagra information i cookies till nästa besök kan du använda din webbläsares inkognitoläge, vilket automatiskt raderar all information när du stänger webbläsaren.

För frågor kring cookies mejla till info@pausermedia.se.

 

13. Kontakt

Pauser Media AB

E-post: kundtjanst@pausermedia.se

Telefon: 08-517 955 00

 

14. Juridisk adress 

Vasagatan 6
90329 UMEÅ

 

Allmänna villkor för deltagande i konferenser

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för deltagande av konferenser arrangerade av Pauser Media AB (org.nr 556419–7761) och dess varumärken Telekom idag, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Miljö & Utveckling, Hållbart samhällsbyggande och Kvalitetsvård.

De allmänna villkoren gäller mellan deltagaren (som hädanefter benämns ”kunden”) och Pauser Media AB med dess varumärken (som hädanefter benämns som ”Pauser Media” eller ”vi”).

 

2. Anmälan

Genom att kunden anmäler sig till en konferens accepterar kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa samt att kunden har tagit del av Pauser Medias Personuppgiftspolicy. (länk)

 

3. Bekräftelse och information

Pauser Media sänder ut en bokningsbekräftelse till kunden inom två dagar efter att vi har mottagit en anmälan. Vi skickar ut information, utvärdering och dokumentation i samband med konferensen via e-post.

 

4. Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalningen för avgiften för konferensen betalas via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker i samband med anmälan. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2% per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. På samtliga fakturor från Pauser Media tillkommer en administrations- och fakturaavgift om 35 kronor.

 

5. Priser

Varje köp anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive moms och eventuellt andra avgifter.

 

6. Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 

7. Konferensens innehåll

Vid anmälan till konferensen framgår det vart konferensen kommer att hållas eller digitalt format, vilket framgår i samband med anmälan. På hemsidan för konferensen finns aktuella uppgifter om konferensens innehåll, talare, tidpunkter, platsen där den hålls och medverkande partners. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Vid särskilda fall kan vi vara tvungen att genomföra en konferens digitalt på grund av yttre omständigheter. Vi ska i sådana fall informera kunden om det i förväg.

 

8. Hinder att delta vid konferens

Kundens anmälan till konferensen är bindande. Kunden kan dock överlåta sitt deltagande till en annan person i samma organisation om det anmäls till Pauser Media innan konferensdagen. Detta ska meddelat till kundtjanst@pausermedia.se med ersättarens kontaktuppgifter.

 

9. Bilder

Inspelning och publicering i bild samt rörligt media kan förekomma på Pauser Medias konferenser, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. (Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjande enligt lagen om namn och bild i reklam (1978;800).

 

10. Behandling av personuppgifter

Kopplat till konferenser

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Pauser Media att samla in personuppgifter tillhörande kunden såsom namn, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer. Vid en konferens kan namn och organisationstillhörighet göras synligt för andra på t.ex. på namnbrickor och vid bordsplacering.

Anmälan om specialkost eller särskilda önskemål görs frivilligt av kunden. Uppgifterna kan komma att delas med cateringföretag och lokaluthyrare.

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss i din anmälan eller i återkoppling via informationsmejl som skickas ut i samband med konferensen.

 

Allmänt

Pauser Media bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets alla tidningar, hemsidor, nyhetsbrev och aktiviteter kopplade till de olika varumärkenas konferenser och utbildningar omfattas av GDPR. Huvudvarumärkena idag är de fyra facktidningarna Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling, Telekom idag och Vd-tidningen.

Pauser Media hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplade till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.

Pauser Media stöder sig, i egenskap av ett vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller användning av uppgifter informeras den registrerade.

 

Den registrerades rättigheter

De individer som har personuppgifter som behandlas hos Pauser Media har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:

Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen ska lämnas ut på begäran.
Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
Rätt att kräva radering.
Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till info@pausermedia.se.

 

11. Cookies

På Pauser Medias sajter används cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp och läsas av när du kommer tillbaka till sajten nästa gång. Vi använder cookies för att förbättra funktionen på webbplatserna, till exempel för att göra det möjligt att kommentera artiklar, men också för att kunna mäta hur många som tittat på en sida och styra hur annonser visas. Vill du veta mer om cookies kan få mer information på PTS hemsida.

Måste jag acceptera cookies?

Om du inte vill att vi eller våra samarbetspartners ska lagra cookies på din dator kan du stänga av möjligheten via din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör kan du bland annat läsa om på Googles supportsidor. Det innebär dock att funktionalitet på sajten begränsas och risken finns att annonser visas på ett felaktigt sätt.

Om du tillfälligt vill hindra oss eller andra sajter från att lagra information i cookies till nästa besök kan du använda din webbläsares inkognitoläge, vilket automatiskt raderar all information när du stänger webbläsaren.

För frågor kring cookies mejla till info@pausermedia.se.

 

12. Force majeure

Pauser Media har rätt att ställa in konferenser som beror på myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Pauser Media har även rätt att ställa in konferensen om vi bedömer att genomförandet av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in på grund av ovan erbjuder vi kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

 

13. Kontakt

Pauser Media AB

E-post: kundtjanst@pausermedia.se

Telefon: 08-517 955 00

 

14. Juridisk adress 

Vasagatan 6
90329 UMEÅ

 

Allmänna villkor för deltagande i utbildning

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för deltagande av utbildning arrangerade av Pauser Media AB (org.nr 556419–7761) och dess varumärken Telekom idag, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Miljö & Utveckling, Hållbart samhällsbyggande och Kvalitetsvård.

De allmänna villkoren gäller mellan deltagaren (som hädanefter benämns ”kunden”) och Pauser Media AB med dess varumärken (som hädanefter benämns som ”Pauser Media” eller ”vi”).

 

2. Anmälan

Genom att kunden anmäler sig till en accepterar kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa samt att kunden har tagit del av Pauser Medias Personuppgiftspolicy. (länk)

 

3. Åtagande och syfte med utbildningen

Pauser Medias utbildningar syftar till att ge kunden omvärldsbevakning och relevant samt professionell fördjupning inom det aktuella ämnesområdet.

 

4. Bekräftelse och information

Pauser Media sänder ut via en bokningsbekräftelse till kunden inom två dagar efter att vi har mottagit en anmälan. Vi skickar ut information, utvärdering och dokumentation i samband med utbildningen via e-post.

 

5. Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalningen för avgiften för utbildningen betalas via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker i samband med anmälan. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2% per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. På samtliga fakturor från Pauser Media tillkommer en administrations- och fakturaavgift om 35 kronor.

 

6. Priser

Varje köp anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive moms och eventuellt andra avgifter.

 

7. Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 

8. Utbildningens innehåll

Vid anmälan till utbildningen framgår det vart den kommer att hållas eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På hemsidan för utbildningen finns aktuella uppgifter om utbildningens innehåll, utbildningsledare, tidpunkter, platsen där den hålls m.m. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.

 

9. Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning fram till 30 dagar före utbildningsstart återbetalas hela anmälningsavgiften.

30 dagar efter utbildningsstart går det att överlåta utbildningsplatsen till en annan person i samma organisation om det anmäls till Pauser Media innan

 

10. Bilder

Inspelning och publicering i bild samt rörligt media kan förekomma på Pauser Medias utbildningar, där kunden i egenskap av deltagare vid utbildningen kan förekomma. (Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjande enligt lagen om namn och bild i reklam (1978;800).

 

11. Behandling personuppgifter

Kopplat till utbildningar

I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer Pauser Media att samla in personuppgifter tillhörande kunden såsom namn, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer. Vid en utbildning kan namn och organisationstillhörighet göras synligt för andra på t.ex. på namnbrickor och vid bordsplacering.

Anmälan om specialkost eller särskilda önskemål görs frivilligt av kunden. Uppgifterna kan komma att delas med cateringföretag och lokaluthyrare.

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss i din anmälan eller i återkoppling via informationsmejl som skickas ut i samband med utbildningen.

 

Allmänt

Pauser Media bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets alla tidningar, hemsidor, nyhetsbrev och aktiviteter kopplade till de olika varumärkenas konferenser och utbildningar omfattas av GDPR. Huvudvarumärkena idag är de fyra facktidningarna Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling, Telekom idag och Vd-tidningen.

Pauser Media hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, utbildningar och konferenser. Registren innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplade till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.

Pauser Media stöder sig, i egenskap av ett vara mediaföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund. Vid insamling eller användning av uppgifter informeras den registrerade.

 

Den registrerades rättigheter

De individer som har personuppgifter som behandlas hos Pauser Media har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:

Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen ska lämnas ut på begäran.
Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
Rätt att kräva radering.
Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till info@pausermedia.se.

 

12. Cookies

På Pauser Medias sajter används cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp och läsas av när du kommer tillbaka till sajten nästa gång. Vi använder cookies för att förbättra funktionen på webbplatserna, till exempel för att göra det möjligt att kommentera artiklar, men också för att kunna mäta hur många som tittat på en sida och styra hur annonser visas. Vill du veta mer om cookies kan få mer information på PTS hemsida.

Måste jag acceptera cookies?

Om du inte vill att vi eller våra samarbetspartners ska lagra cookies på din dator kan du stänga av möjligheten via din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör kan du bland annat läsa om på Googles supportsidor. Det innebär dock att funktionalitet på sajten begränsas och risken finns att annonser visas på ett felaktigt sätt.

Om du tillfälligt vill hindra oss eller andra sajter från att lagra information i cookies till nästa besök kan du använda din webbläsares inkognitoläge, vilket automatiskt raderar all information när du stänger webbläsaren.

För frågor kring cookies mejla till info@pausermedia.se.

 

13. Force majeure

Pauser Media har rätt att ställa in utbildningar som beror på myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Pauser Media har även rätt att ställa in utbildningen om vi bedömer att genomförandet av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in på grund av ovan erbjuder vi kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

 

14. Kontakt

Pauser Media AB

E-post: kundtjanst@pausermedia.se

Telefon: 08-517 955 00

 

15. Juridisk adress 

Vasagatan 6
90329 UMEÅ

Kvalitetsprofilen

Förbättringsarbete

Kunskapsmaterial

Karriär

Utbildnings-tv

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste