Korridorssnack lägger grunden för innovationer

Innovationer uppstår när medarbetare samtalar och utbyter tankar och idéer. Korridorssnack kan därför vara en lika viktig innovationsmotor som formaliserade processer.

Det är inte alltid formaliserade processer som skapar störst produktutveckling och nytta för kunderna. Det visar en studie som CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har genomfört. Engagerade och ansvarsfulla medarbetare löser problemen och skapar nytt lika bra genom vanligt korridorssnack.

Karlstads Stadsnät är ett av flertal företag som deltagit i studien som handlar om att få kunskap om hur medarbetarnas kunskaper om kunder tas tillvara för att bedriva tjänsteinnovation. Forskarna har tittat på Karlstads Stadsnäts sätt att erbjuda fiberanslutningar till villor; ett erbjudande som har ändrats betydligt vad beträffande pris och erbjudande sedan starten 2007.

– Vi har kunnat se att idéerna till förbättringarna kommer från anställda, samarbetspartners och kunder, säger Anna Stålhammar, projektledare på CTF. Det kan vara allt från metoder för fiberanslutning till information och prissättning.

– Vi har ingen formaliserad process för produktutveckling men vi har ett klimat som genomsyras av ansvar och engagemang, säger Hafsteinn Jonsson, Stadsnätschef på Karlstads Elnät. Det är kanske bättre med sådant klimat än vilken formaliserad innovationsprocess som helst?

Litteratur på området ger stöd för det arbetssätt som tillämpas inom Karlstads Stadsnät, där stort engagemang och ansvarstagande leder till många idéer. Många gånger går det inte att säga när en innovation eller ny lösning uppstått, de växer oftast fram i samverkan mellan flera personer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.