Kortare väntan på bussen

15 000 sparade restimmar på en enda busslinje. Problemet med att bussar kommer försent och att flera fordon från samma linje anländer samtidigt ska elimineras med en ny lösning från KTH

Kortare väntan på bussen

Forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har utvecklat en teknik för att bussarna i Stockholm ska få det lättare att hålla tiden. Tekniken gör att chaufförerna själva kan styra tidsintervallerna mellan bussarna.

Med det nuvarande systemet får busschaufförerna redan på hur de ligger till tidsmässigt jämfört med tidtabellen. Det nya systemet från KTH innebär att chaufförerna istället får reda på hur tidsgapet är med framförvarande och bakomvarande buss. På så sätt får förarna reda på om de ska stå stilla en extra minut vid en hållplats eller försöka skynda på något för att undvika att flera bussar klumpar ihop sig.

Efter försök med stormbusslinje 1 i Stockholm har det visat sig att systemet ger 10 procent kortare väntetider för passagerarna och 50 procent jämnare spridning av passagerarna på bussarna och mycket nöjdare busschaufförer.

– Även om busschaufförerna inte behövde hålla tidtabellen under körningen så visade resultaten dessutom att bussarna hade lika bra tidtabellhållning som innan, tack vare den förbättrade tillförlitligheten, säger Oded Cats, den ansvariga forskaren på KTH.

Enligt forskarna skulle systemet innebära 15 000 sparade timmar i restid för passagerarna bara på grund av minskade väntetider för stormbusslinje 1.

Stockholms länstrafik vill nu testa systemet på fler busslinjer. Nödvändig hårdvara redan finns i bussarna och därför räcker det med en mjukvaruuppdatering av systemet samt utbildning av förarna innan man kan komma igång med fortsatta försök.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.