Kortsiktiga företag sumpar idéer

Företagskultur Var sjätte ingenjör bär på en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller tjänst och skapa nya jobb. Men på mer än hälften av företagen följs arbetet med innovationer inte upp – tid, resurser och innovationsledning saknas.

Var sjätte ingenjör har en idé som skulle kunna leda till en kommersiell produkt eller tjänst. Men trots att innovation är en central del i ingenjörernas arbete får nära hälften av ingenjörerna inte tid för idéutveckling. Det visar Sveriges Ingenjörers nya rapport, Ge idéer kraft.

Enloigt rapporten uppger hela 57 procent att innovationsarbetet inte följs upp i företaget, och ännu fler, 61 procent, efterfrågar en ansvarig eller funktion för innovationsarbetet.

– Det finns alltså massor av idéer och innovationer som inte tas tillvara. Men för att innovationsarbetet inte ska trängas ut av kortsiktiga prioriteringar krävs ett medvetet och systematiskt arbetssätt som underlättar idéernas väg till marknaden, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer uppmanar svenska företag att:

1. Tillsätta innovationsledare med mandat, resurser och ledningens uppdrag att föra nya idéer till innovation.

2. Låta medarbetarna få tid till innovation inom ramen för ordinarie tjänst.

3. Belöna särskilt framstående innovatörer generöst – det skapar ett gott idéklimat som gynnar både individen och företaget.

4. Redovisa innovationsarbetet för ägarna i årsredovisningen som investeringar i förnyelse.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.