Kortsiktighet styr chefsrollen

Ingen har hittills kunnat påvisa att ett långsiktigt tänkande och planerande kan medföra sådana brister att ett företags verksamhet blir olönsam. Det finns … Fortsätt läsa Kortsiktighet styr chefsrollen