Kraftpaket för jämställt ledarskap

En arbetsplats där både män och kvinnor är chefer är bra för verksamhetens utveckling. Därför lanserar Uppsala universitet nu ett särskilt kraftpaket för att öka andelen kvinnor bland professorerna och att öka andelen kvinnor med ledningsuppdrag.

– Jämställdhet är i högsta grad en kvalitetsfråga, vi vill skapa öppningar i det som brukar kallas glastaket, säger rektor Anders Hallberg.

Redan som nytillträdd rektor framhöll Anders Hallberg i sin programförklaring att han såg jämställdhet som en integrerad del av det kvalitetsarbete han satte högst på agendan. Eftersom universitetets årsredovisning visat att andelen kvinnor bland professorerna inte ökade så snabbt som han tänkt sig, har han nu tagit initiativet till en kraftsatsning för att få fram kvinnliga ledare.

Paketet, som kommer att finansieras med centrala medel, omfattar fem olika delar och har arbetats fram av universitetets jämställdhetskommitté i samråd med ledningen.

De fem delar som universitetet satsar på är:

– Kompenserande forskningsstöd till kvinnor som åtar sig viss typ av ledningsuppdrag.

– Skräddarsydd ledarutbildning för kvinnor som förbereder för förväntningar som kan möta kvinnor i ledande positioner.

– Medfinansiering till enheter där man rekryterar kvinnor till seniora forskningsbefattningar, där kvinnor är underrepresenterade.

– Ekonomiskt stöd till kvinnor på mellannivå, det vill säga i aktiv meriteringsfas, för att möjliggöra befordran till professor inom en snar framtid.

– Krav på att tillfälliga rekryteringar av adjungerade professorer och lärare bidrar till ökad andel kvinnor på professorsnivå.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.