Krångliga upphandlingar avskräcker byggföretag

Upphandling 7 av 10 byggföretag skulle delta i fler offentliga upphandlingar om fokuset inte var så hårt på pris, och om kraven var mindre krångliga. Det visar Byggföretagens nya Byggbarometer.

Krångliga upphandlingar avskräcker byggföretag
Enklare upphandlingsregler skulle underlätta för sund konkurrens i byggbranschen. Foto: Adobe Stock

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till drygt 800 miljarder kronor per år. Den skulle därför kunna bidra stort till sund konkurrens och schyssta villkor i olika branscher. Problemet är när krångliga regelverk förhindrar företag att delta, eller när fokus hamnar för ensidigt på låga priser, varnar branschorganisationen Byggföretagen.

Deras senaste Byggbarometer visar att bara drygt hälften (57 procent) av företagen deltar i offentlig upphandling i dagsläget, samtidigt som 3 av 4 företag säger sig vilja delta oftare.

För höga krav avskräcker

Undersökningen visar att närmare hälften av de företag som deltar i offentlig upphandling ibland avstår från att lämna anbud trots att de anser sig ha förmåga att leverera det som upphandlas. Detta på grund av för högt ställda kvalificeringskrav.

39 procent av de företag som deltar i offentlig upphandling svarar att kvalificeringskraven på referensuppdrag ofta är orealistiska och/eller för högt ställda i förhållande till det som upphandlas.

Sanna Wallerstedt, jurist och sekreterare i Byggföretagens LOU-utskott, säger i ett pressmeddelande att faktorer som fokus på låga priser, förfrågningsunderlag av för dålig kvalitet och bristande uppföljning av ställda krav leder till att många företag väljer att inte lämna anbud till offentliga aktörer över huvud taget.

– Sund konkurrens är en ödesfråga för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns mycket att vinna om beställare i alla led underlättar för seriösa företag att delta i offentliga upphandlingar, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste