Kräsna medarbetare i framtiden

Framtidens medarbetare är en liten men attraktiv grupp som kan ställa krav på sina arbetsgivare. Det som lockar dem är arbeten med spännande innehåll, men också bra arbetsmiljö och relationer.

80-talisterna som ska ta över efter den stora gruppen 40-talister är rent demografiskt en liten grupp. Det gör att de sitter med en trumf på hand och antagligen kommer att kunna välja och vraka bland framtida jobb.

– I och med att arbetstagarna blir färre kan de göra sina krav gällande, och därför måste arbetsplatserna förändras, konstaterar Thomas Fürth, forskningsledare på analysföretaget Kairos Future.

Han har i 15 år undersökt värderingarna hos de som lämnar gymnasiet.

Välutbildad grupp

Många i den nuvarande ungdomsgenerationen är mycket välutbildade och de ställer därför höga krav på att arbetsinnehållet är spännande och stimulerande. Anställningstrygghet och bra lön ses som något självklart, och betonas inte som viktigt. Däremot ligger frågor om arbetsmiljö och relationer i topp.

– Arbetstagare ställer krav på det de upplever att det är brist på, säger Thomas Fürth.

En arbetsgivare som vill locka 80-talisterna bör därför inte bara lägga tid på att skapa utmanande arbetsuppgifter, utan också koncentrera sig på en trevlig arbetsmiljö, både fysiskt och relationsmässigt.

En enkät som Kairos gjort bland arbetsgivare visade att arbetsgivarna ser ungdomarna som enbart individualister utan intresse för grupprelaterade frågor som relationer.

– Morgondagens medarbetare tänker både i grupp och individ, och det är oväntat för en äldre generation.

Vare sig 80-talisterna arbetar i grupp eller individuellt, ser de inte ett anonymt kollektiv som intressant, utan de vill uppmärksammas av chefen för sina insatser.

– Därför är det viktigt för arbetsgivarna att satsa på sitt belöningssystem, inte bara med materiella belöningar, utan också i möjligheter att få mer spännande uppdrag, säger Thomas Fürth.

Mer rörliga

80-talisterna är mer rörliga än tidigare generationer och är beredda att säga upp sig om de inte tycker att de får ut vad de vill av sin arbetsplats. De vågar mer eftersom de har en trygghet i botten genom sin utbildning.

– Denna generation är vana att prova på mycket och tänker att det ordnar sig i slutändan, säger Thomas Fürth.

Han menar att arbetsgivarna i framtiden får acceptera att många av de yngre medarbetarna inte blir långvariga på sina arbetsplatser. Men man kan öka sina chanser genom att vara noggrann vid rekryteringen. Arbetsgivaren måste vara klar över vilka värderingar företaget har, till exempel vad man vill uppnå, och våga visa dem inför den som söker arbetet. Dessutom måste man ta reda på vilka värderingar den arbetssökande har, för att se om de passar företaget.

– Vissa i gruppen accepterar mer auktoritet, medan andra skyr det. Det är viktigt att få rätt person på rätt plats för att få behålla de anställda, säger Thomas Fürth.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste