Krav på digital årsredovisning kan omfatta fler

Lagar och regler Inom tre år kan det bli krav på att lämna in årsredovisningen digitalt för majoriteten av alla aktiebolag. Regeringsförslaget är en del i att förhindra att företag används som brottsverktyg.

Krav på digital årsredovisning kan omfatta fler
Om tre år kanske nästan all årsredovisning sker digitalt. Foto: StockAdobe

I januari 2021 lämnade Bolagsverket in ett förslag till Justitiedepartementet där man menar att det bör bli obligatoriskt för aktiebolag att skicka in sin årsredovisning digitalt. Den tidigare regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. Bolagsverket ställer sig positiva till förslaget.

– Det här är ett efterlängtat förslag från utredningen. Det går i linje med vår strategiska färdplan att automatisera ärendeflöden så att våra kunder kan lämna uppgifter i realtid. Det innebär också att det blir ännu bättre kvalitet i våra register och förstärker att vi framöver kan arbeta mer brottsförebyggande, säger Therese Frennberg, chef på Bolagsverkets företagsavdelning i ett pressmeddelande.

Fakta

Fördelar med digital årsredovisning

  • Slipp tidskrävande pappersarbete
  • Undvik fel genom att lämna in från samma system som bokslut och årsredovisning skapas
  • Få bekräftelse direkt på att årsredovisningen är inlämnad
  • Bolagsverket registrerar årsredovisningen automatiskt om den är fullständig

Källa: Bolagsverket

95 procent av alla aktiebolag

I dagsläget omfattas inte börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag men om förslaget klubbas kommer det alltså att bli obligatoriskt med digital inlämning för drygt 95 procent av alla aktiebolag.

Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 December 2025. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 22 juni 2023.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.