Krav på redovisning gav ingen effekt

En undersökning gjord av förlaget Thomson Fakta om lagarna om redovisning av sjukfrånvaro från 2003 visar att hos fler än hälften av företagen har de nya lagarna inte resulterat i några ökade åtgärder för att minska ohälsan. Det är endast i 33 procent av företagen och organisationerna som man vidtagit ökade åtgärder.

Thomson Faktas HR-panel bestående av 235 personer på viktiga positioner inom personalområdet i Sverige fick frågan om de har vidtagit fler aktiva åtgärder för att minska ohälsan i sitt företag eller organisation som en följd av den nya lagarna om redovisning av sjukfrånvaron som trädde i kraft 1 juli 2003.

– Resultatet visar att lagstiftningen inte har haft den effekt som lagstiftaren tänkt sig. Istället har redovisningen bara blivit ytterligare en sak som ska redovisas i bokslutet utan att man kopplar resultatet till eventuella åtgärder, säger Henrik Johansson, redaktör på Thomson Fakta i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.