Krav på tillgänglighet pressar medarbetare

Arbetsmiljö Kraven och förväntningarna på att vara tillgänglig utanför arbetstid har ökat. I en undersökning från Vision vittnar medarbetarna om sömnstörningar och brist på återhämtning.

En ny undersökning från Vision tyder på att kraven på att vara tillgänglig utanför arbetstid blivit tuffare. Resultaten visar att många måste vara tillgängliga över 100 i månaden utöver sin vanliga arbetstid. Hela 51 procent behöver också ibland vara tillgängliga på sin fritid utan att de får någon ersättning. Medlemmarna vittnar om såväl sömnstörningar som brist på återhämtning.

– Vi kan se att jour och beredskap används på ett sätt som inte var tänkt när regelverket togs fram. Avtalen har helt enkelt inte hållit jämna steg med teknikutvecklingen och tar inte tillräcklig hänsyn till de krav som ställs i vårt arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision föreslår nu en rad åtgärder. Bland annat vill de införa ett maxtak för hur mycket beredskap som ska få förekomma samt förnya kollektivavtalet så att reglerna kring beredskap anpassas till den tillgänglighet som ny teknik möjliggör.

I undersökningen har 1056 medlemmar svarat på frågor om sin jour- eller beredskapstjänstgöring.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.