Kräver systematik vid förflyttningar

Sjukvård Det finns ett skriande behov av en systematik för att minska belastningsskador inom vård och omsorg. När Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion kring förflyttningar av patienter missade 75 procent av verksamheterna målet.

Kräver systematik vid förflyttningar
stock.xchng

Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser inom bland annat hemtjänsten och sjukvård över hela landet. Över 75 procent av arbetsplatserna fick krav på förbättringar när det handlar om hur man ska flytta

patienter för att undvika arbetsskador. Belastning är en av de allra vanligaste orsakerna till arbetsskador inom vården.

– Arbetstagarna ska inte behöva bli sjuka av att vårda andra. Resultatet av insatsen visar på ett skriande behov av bättre riskbedömningar och åtgärder för att minska belastningsskadorna, säger Mats Ryderheim, ansvarig för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

Måste bedöma risker

När hälften av alla verksamheter måste bli bättre på att bedöma risker i situationer där patienter och brukare ska flyttas, exempelvis tvättas eller upp ur sängen. Över 40 procent av verksamheterna behövde också ta fram skriftliga handlingsplaner.

De verksamheter som Arbetsmiljöverket var nöjda med hade rutiner för att synliggöra risker innan arbetet påbörjades med insatser hos nya brukare och patienter. De hade också god tillgång till hjälpmedel för att förflytta patienter och brukare och de har kunniga chefer och god delaktighet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.