Kreativa frizoner på jobbet

För att vara kreativ behöver man både avskildhet och stimulans. Men det är något som ofta saknas på arbetsplatser. På Interactive Insitute i Umeå har man därför byggt ett interaktivt tält, som genom stimulans och avslappning ska öka kreativiteten.

Interactive Institute är ett nationellt institut som forskar om hur informationsteknik kan användas på nya sätt, i samhällets tjänst. Tanken är att förena konst och teknik, underhållning och affärsliv, akademi och näringsliv. En av institutets fyra noder ligger i Umeå. Studion heter Tools for Creativity och just kreativitet är temat för forskningen där. I arbetet med tältet har de utgått från frågan var männskor känner sig som mest kreativa. Få brukar svara att det är på jobbet.

– Kreativitet kräver tid, bra miljö och avskildhet och det kan vara svårt att hitta på jobbet. Informationsteknik, till exempel mobiltelefoner och e-post, kan göra oss mindre kreativa eftersom den ständigt tränger sig på och stör oss. Vi ville använda tekniken för att istället återföra kreativiteten, säger Åsa Rudehäll på Tools for Creativity.

Tält för stimulans

Institutets forskare kom fram till att ett tält är något som erbjuder avskildhet. Kreativitetsforskning visar att man förutom avskildhet och avspänning behöver stimulans av sina sinnen, så de gjorde tältet med ett genomskinligt tak där bilder projiceras och satte dit ett ljudsystem. Tältet kan användas för vilka bilder och vilket ljud som helst, men själva har de gjort en sekvens de kallar ”The Illusion of Being”. Där blandar de bilder, abstrakta och konkreta, med ljud och röster på fyra teman, jord, vatten, eld samt is och snö. Till exempel får man se glödande kol som sakta glider isär, samtidigt som man hör ljudet av ett hjärta som slår allt långsammare. Eller vatten samtidigt som en röst läser ”water…fosterwater…firewater…”

De har också lagt in sensorer i kudden, så den som ligger där själv styr hur mycket bilderna växlar, beroende på hur mycket han eller hon rör sig.

– Vissa delar av bildsekvensen är stimulerande och vissa avslappnande, berättar Torbjörn Johansson, föreståndare för Tools for Creativity. Det gör att människor förflyttas mellan olika sinnestillstånd.

Miljö på arbetsplats

Grundsyftet med tältet är att erbjuda en miljö på arbetsplatsen där människor både kan slappna av och stimuleras. Studion har också fått förfrågningar om att göra ett enbart lugnande program, att användas för att motverka utbränning. Sjukvården har också kontaktat dem om samarbete för att använda tältet i terapi.

Åsa Rudehäll påpekar att alla arbetsplatser borde erbjuda de arbetande en miljö för avslappning och stimulans, även om det inte är just ett tält.

– Det är vanligt att bygga antingen kontorslandskap eller fyrkantiga kontorsrum. Det främjar inte kreativiteten. Beroende på var i kreativitetsprocessen vi befinner oss har vi olika behov. Ibland behöver vi höra musik, ibland vara ensammma och ibland tillsammans med andra. De behoven borde tas tillvara, konstaterar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.