Kreativitet bygger på konflikter och misslyckanden

Förbättringsarbete De bästa idéerna kräver det största modet. Att sammanföra nya människor, våga ta konflikter och att misslyckas stort, är vägen till framgång enligt Samsung.

Enligt Boston Consulting Group rankas Samsung som världens mest innovativa företag efter Apple. För fem år sedan låg bolaget på plats 26.

Injong Rhee är en av Samsungs FoU-chefer. I en intervju i Ny Teknik delar han med sig av sina bästa råd för att hitta nya idéer. Han betonar att kreativitet handlar om mänskliga relationer, att tillsammans söka lösningar på ett tydligt definierat mål. Det kräver ett system som tillåter kreativitet och verklig koncentration av de som ska hitta lösningen.

Injong Rhees tre kreativa tips:

Nytt folk ger nya idéer. Sätt samman grupper av människor där 20 till 30 procent av deltagarna är helt nya. Det utmanar det gamla invanda tänkandet.

Energiskapande konflikter. Nya idéer måste utmanas, kritiseras och bearbetas för att skapa värde. Men det är viktigt att fokusera kritiken på idéerna inte på människorna.

Misslyckas stort och snabbt. Testa idéerna på ett enkelt sätt så att man snabbt kan visualisera den.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.