Krisen satte fart på innovationsresan

Digitalisering När pandemin slog till blev det besöksförbud på Arlas mejerier. För att inte drabbas av onödiga driftstopp tvingades man snabbt hitta nya digitala lösningar för felsökning på distans.
Innovationer som blev en del i koncernens nya femårsstrategi!

Krisen satte fart på innovationsresan
Restriktionerna under pandemin fick fart på Arlas innovationsarbete. Foto: Adobe Stock

För Arla, med produktion i ett dussintal länder, riskerade utbrottet av pandemin att bli ett dråpslag eller åtminstone leda till allvarliga driftstörningar i verksamheten. Mejerierna har stort behov av teknisk support och service från konsulter, leverantörer och andra kvalificerade experter som arbetar över landsgränserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men när gränserna stängdes och anläggningarna bommades igen för externa besökare fick man snabbt försöka hitta nya vägar i syfte att säkra produktion och leveranser.

– De externa besöken är affärskritiska och i det här svåra läget var vi tvungna att utveckla andra lösningar, utan att riskera våra anställdas hälsa och säkerhet. Att komma i kontakt med rätt expert i en kritisk situation är helt avgörande för att våra mejerier ska fungera smidigt, utan driftavbrott, förklarar Linus Karlsson, projektledare på Arlas mejeri i Götene.

Förstärkt verklighet

För att lösa problemet med felsökning, support och service har Arla utvecklat en digital lösning i samarbete med Microsoft. Lösningen går under namnet Remote Assist och bygger på AR-teknik.

Till skillnad från VR (Virtual Reality), som innebär att användaren bara ser det som projiceras på skärmen, är AR (Augmented Reality) så kallad förstärkt verklighet. Här kan användaren både se den omgivande miljön och olika digitala element som lägger sig som ett filter över verkligheten.

En befintlig eller fiktiv maskin kan med andra ord projiceras i sin riktiga miljö och operatören få tydliga instruktioner om vad som behöver göras av en tekniker som sitter på distans.

– Tekniken lämpar sig utmärkt för både felsökning och support, men även för utbildning. Med AR har vår personal nu chans att få träning på en maskin redan på ritningsstadiet, säger Linus Karlsson.

Bygger på Teams

Någon avancerad utrustning krävs heller inte. Remote Assist bygger på Microsoft Teams, vilket gör det möjligt att skapa digitala möten direkt med hjälp av smarta glasögon, smartphones och surfplattor.

– Den externa konsulten kan hela tiden följa vad som händer på arbetsplatsen och kan också peka och dra i den vy som Arla-medarbetaren ser på plats för att vägleda med hjälp av AR, förklarar Linus Karlsson.

Stora besparingar

Remote Assist har redan implementerats på flera olika ställen, bland annat vid anläggningar i Sverige, Danmark, Storbritannien och Bahrain. Den årliga besparingen beräknas uppgå till cirka 25 000 euro per anläggning.

– Tekniken spar tid och pengar, men minskar även belastningen på miljön genom minskat resande, sammanfattar han.

Enligt Linus Karlsson är Remote Assist ett bra exempel på talesättet ”nöden är uppfinningarnas moder” – hur det ur en kris kan födas nya innovationer.

– Det här är bara början och vi ser nu möjligheter till utökad användning och nya applikationer som kan komma till nytta även efter pandemin. Det finns säkert en mängd olika områden där tekniken kan användas – nu är det bara fantasin som sätter gränserna, säger han.

Koppling till femårsstrategi

Även om tekniken har sin upprinnelse i pandemin har innovationen också en tydlig koppling till Arlas nya femårsstrategi Future26. Under de närmaste fem åren har företaget för avsikt att öka sina investeringar i hållbarhet, digitalisering, ny produktionsteknik och produktutveckling med mer än 40 procent.

Linus Karlsson betonar vikten av att satsningar på digitalisering inte är något självändamål, utan alltid måste ligga i linje med företagets mål och strategier och skapa värde för dem verksamheten är till för.

– Efterfrågan på mejeriprodukter ökar globalt. Samtidigt har konsumenterna blivit mer medvetna och förväntar sig att maten de äter är hälsosam och prisvärd samt producerad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Remote Assist blir en vinst för både oss och konsumenterna, avslutar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.