Krisplan fortsatt ovanligt

Sju av tio småföretag saknar en handlingsplan för krissituationer. Det är samma resultat som före tre år sedan, visar en undersökning.

Andelen som inte vet om de har en krisplan var också oförändrad från den tidigare undersökningen, cirka 9 procent. Det innebär att endast en femtedel av småföretagen har en krisplan.

Ulf Strandberg, handläggare på Arbetsmiljöverket, säger i en kommentar till nyhetstjänsten Visma Infoline att bilden dessvärre är sann.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Vi har det som en del i vår löpande tillsyn att informera om krishanteringsrutiner. Men alla företag prioriterar inte de här frågorna lika högt, säger han.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla företag, oavsett storlek och bransch, ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd ska även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom.

– Viktigast är att först bedöma vilka risker som finns i verksamheten. Utifrån det kan man lägga upp rutiner för vad som ska göras när olyckan är framme. En anhöriglista med telefonnummer är ett exempel på ett viktigt dokument, säger Ulf Strandberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste