Kritisk syn på kvalitetsrörelsen

Kvalitetsområdet har på senare år spritt sig till allt fler sektorer. Men är det egentligen något positivt?

Värderingar, arbetssätt och verktyg från kvalitetsområdet har fått fotfäste också i tjänstesektorn och delar av den offentliga sektorn och samhällssektorn i stort.

Titeln på boken anspelar på ”hur kvalitetsstyrning utmanar tidigare gränser mellan arbetstagare, ledning och kunder, hur professionell kunskap och management sammanvävs på ett nytt sätt, samt hur kvalitetsrörelsen fått genomslag i alla typer av organisationer och i stora delar av den industrialiserade världen”. Enligt författarna, ”råder det ingen brist på böcker som försöker förklara vad TQM, kvalitetssäkring, kundorientering etc är, eller varför det är viktigt… Gemensamt är … att framställningen är skriven från ’insidan’ av dem som är aktivt involverade i den rörelse som söker etablera TQM som den naturliga utgångspunkten för att styra alla slags organisationer.”

Kritiska betraktelser

Bokens syfte är därför att ge kritiska betraktelser av ”kvalitetsrörelsens framfart”. Personer med bakgrund från företagsekonomi, sociologi, psykologi och statsvetenskap gör detta via bidrag från olika forskningsprojekt. De behandlar kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården, den norska hemtjänsten, en amerikansk kommun, men även exempel från privata sektorn finns med.

Syftet att kritiskt ifrågasätta lyckas man väl med. Det är möjligt att jag, som är från ”insidan”, är speciellt känslig, men jag upplever att nyanser och formuleringar ibland har en överton som kan motverka bokens syfte. Ett sådant citat är att ”kvalitetsrörelsens agenda ter sig som en utmaning mot många av de gränser och överenskommelser som skyddat individen från att koloniseras av sitt arbete…”

Oklara begrepp

Kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, kvalitetssystem, kvalitetsutveckling, ISO 9000, Utmärkelsen Svensk Kvalitet – begreppen är många och dessvärre ofta otydligt definierade. Det gäller inom hela kvalitetsområdet och beror delvis på att området i sig hela tiden utvecklas. Det är därför inte förvånande att begreppsbilden också i denna bok är oklar. Men det gör att jag ifrågasätter en del av de slutsatser som dras.

Jag håller med författarna om att ett kritiskt förhållningssätt är viktigt när det gäller effekter av kvalitetsrörelsen, likaväl som när det gäller andra ledningsfilosofier. Jag tycker därför det är viktigt att böcker som denna får utrymme för att ge underlag för sakliga diskussioner. Därför känns det olyckligt att ingen från ”insidan” finns med som bidragsgivare, det kanske hade gett boken ett bättre perspektiv och ökad trovärdighet.

Underlag för diskussioner

Boken kan, tillsammans med litteratur från ”insidan”, vara ett bra underlag för fruktbara diskussioner, bland annat i olika kurser kring kvalitetsutveckling på våra universitet och högskolor. Läs gärna denna, och andra, böcker och reflektera över möjligheter och svårigheter när det gäller att bidra till hållbar samhällsutveckling med hjälp av värderingar, arbetssätt och verktyg från kvalitetsutveckling.

Fakta

Kvalitet utan gränser

Redaktörer: Eva Bejerot och Hans Hasselbladh

Förlag: Academia Adacta

ISBN 91-89300-06-8

Antal sidor: 254

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.