Förtryckta blanketter

Av ord är vi komna och av ord skapas vår vardag. Vi lever i ett ordbrukssamhälle där våra val av ord och uttryckssätt påverkar vår tolkningsförmåga. Oavsett vad vi vill uttrycka så bör det skapa intryck hos dem vi vill nå, så egentligen borde det heta intryckssätt. Vissa ord kan annars uppfattas som fikonspråk men är inte fruktsamma bara för det.

Att gå från ord till handling utan att noggrant se över vilka ord som väljs är som att skriva en handlingslista med namn på de olika hushållsverktyg som finns att tillgå inför kvällens matlagning och sedan ta med den listan till en mataffär. Visst är det viktigt att känna till vilka verktyg som finns, men det är ju ingredienserna som ger näring och färg till rätten och som bidrar till att vi kan bli mätta. Metoder, mallar och formulär är mer lämpade som formar, skålar eller uppläggningsfat.

De flesta vet vad en deadline är. Den tid då arbetet ska vara utfört, uppgiften ska vara inlämnad och det slutgiltiga målet ska vara uppnått. Mål i en verksamhet ska dessutom vara mätbara så att de blir mätta. Jag använder ordet måltid istället för deadline och mellanmål istället för delmål. Det bidrar förhoppningsvis till en mer näringsrik kommunikation samtidigt som vi ändå kan bli mätta.

Jag har länge arbetat med att utbilda i ämnet kommunikation för arbetslivet men först på senare år valt att kalla det jag gör för återvinning istället för utbildning. Tillsammans med deltagarna återvinns de kommunikativa resurser som redan finns men som hittills inte synts tillräckligt för att kunna användas av flera. Jag använder mig alltid humor av en pedagogisk och seriös anledning, att det dessutom är kul är en bonuseffekt. Att lägga en idé på hyllan är ju inte samma sak som att hylla en idé…

Varje kärnverksamhet har sitt eget invanda ordbruk för att odla goda relationer. En kommunikativ kultur som en gång i tiden såddes som ett frö och som därefter gödslats, kultiverats, gallrats och skördats år efter år. Men precis som en jordbrukare använder sig av växelbruk för att inte utarma jorden eller dra till sig skadedjur eller sjukdomar så kan människorna i en verksamhet agera som kultiverade ordbrukare med växelbruk. Vissa ord och uttryckssätt behöver läggas i träda för att nya ska kunna planteras och skapa tillväxt.

Hur brukar ni ert ordbruk?

Intern kommunikation kan vara både fängslande och rymma mycket på ett kort och kärnfullt sätt så att mottagaren kan fånga in syftet med budskapet även vid tidsbrist. När du exempelvis möter en människa som inte är medveten om sina handlingars konsekvens, tänk då stilla inombords att den personen är medvetslös och inte riktigt vaken än. Empati och tålamod behöver därför ingå för att bemötandet ska upplevas positivt och därmed bli utvecklande.

Jag har alltid ogillat blanketter. Jag har till och med ibland känt en sorts blankettskräck av rädsla att fylla i den på ett felaktigt sätt. Det har aldrig gått så långt så att jag har känt mig förtryckt, men numera har jag löst det genom att alltid ta lite extra hänsyn till den förtryckta blanketten.

Anna Källdén, ”Ordläkare” på utbildningsföretaget Naturligt-Vis

anna@naturligt-vis.com www.naturligt-vis.com

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.