Gör som Toyota och utforma en egen filosofi

I den här krönikan ska jag sticka ut hakan och säga att jag inte tror på att det finns en uppsättning principer som lämpar sig för alla företag, branscher och länder. Inte ens om principerna kallas Lean. Det som har fungerat någon annanstans kanske inte alls fungerar hos oss.

Handelsbanken har över tiden varit en mycket framgångsrik bank. Som grund för hur de agerar finns ett antal starka principer som har sitt ursprung i Jan Wallanders ledningsfilosofi från 1970-talet. Wallander avvecklade bland annat budgeten som han ansåg var ett onödigt ont. Han decentraliserade beslutsmakten till kontorsrörelsen och införde den så kallade Oktagonen, en vinstandelsstiftelse som investerar i Handelsbanken och därmed gör alla anställda till delägare. Handelsbanken har hittat ett framgångsrecept som har gjort att de har stått sig starka under flera kriser medan andra banker har gått omkull eller – vanligare – fått räddas.

Hade Handelsbanken blivit mer framgångsrikt om de infört Toyotas filosofi? Sannolikt inte. Jag tror heller inte att Toyota hade haft samma framgångsresa om de valt att implementera ledningsfilosofin från dåtidens mest hyllade och framgångsrika företag, låt säga General Electric. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta framgångsrecept som fungerar för alla. Strategitänkarna Jim Collins och Jerry Porras har i ett antal böcker forskat kring vad som skiljer branschers mest framgångsrika företag från de goda medelmåttorna. Böckerna är läsvärda, men faktum är att många av de framgångsföretag som lyfts fram senare har gått omkull eller hamnat på efterkälken.

Det som förenar både Toyota och Handelsbanken är att de vågade gå emot strömmen och vara innovativa. De utformade principer och metoder som var anpassade till deras verksamheter och grundläggande värderingar. De hade också starka ledare som i själ och hjärta trodde på principerna. Att pliktskyldigt införa Lean är med andra ord inte att göra det strategiska val som lade grunden för Toyotas framgång, utan faktiskt i någon bemärkelse att göra tvärtom.

Det vore kul om flera ledare i Sverige byggde verksamheten på tydliga kärnvärden och principer, som Wallander och Kamprad i Sverige. Då menar jag inte att formulera ett par värdeord och skriva dem på hemsidan, utan att uthålligt och ärligt bygga verksamheten utifrån en egen övertygelse. Det skulle om inte annat göra näringslivet ännu mer spännande och dynamiskt.

Jag själv och mina kollegor har haft stor nytta av Lean som inspiration i förbättringsarbeten och effektiviseringsprojekt. Men när det kommer till att utforma en långsiktig filosofi för företaget, då tror jag att du gör bäst i att vara din egen lyckas smed. Åtminstone om du vill att företaget ska gå från att vara en god medelmåtta till att bli bäst!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.