Chefer vågar inte visa sig svaga – så kan man öka deras hälsa

Kultur och ledarskap Chefer upplever att de måste ta hand om sin egen hälsa, och att man visar svaghet om man medger hur chefskapet påverkar en. Så här menar forskare att man kan jobba för att få chefer att må bättre.

Chefer vågar inte visa sig svaga – så kan man öka deras hälsa
Studien visar att cheferna behöver ett forum där de vågar tala, lyssna, ta del av andra perspektiv och reflektera tillsammans. Foto: Adobe Stock

Forskarna Alina Lidén och Ulrika Westrup har följt chefer i Helsingborgs stad för att ta reda på hur man kan utforma organisatoriskt stöd i arbete med chefers hälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt deras studie efterfrågar cheferna i Helsingborg ett sammanhang där de kan träffas och samtala om jobbiga saker som inte känns givna att ta upp med chef eller medarbetare. De behöver ett forum där de vågar tala, lyssna, ta del av andra perspektiv och reflektera tillsammans.

Ett ramverk

För detta har forskarna tagit fram ett ramverk. Utöver att tala, lyssna och reflektera finns det vissa operativa beståndsdelar som cheferna anser är nödvändiga för att kunna genomföra samtal om sitt mående som chef:

  • Syfte och mening – Forumet måste ha ett tydligt syfte som alla är införstådda med. Chefernas egna behov måste stå i centrum, och behov kan inte komma ovanifrån. Annars uppstår risken för att forumet ska kännas som ”ännu en plåga”.
  • Mandat och ansvar – För att ett forum ska etableras behöver det vara förankrat hos högsta chefen. Man ska inte behöva argumentera för behovet, utan det ska vara en strategisk fråga och en vedertagen del av organisationens policy.
  • Sammansättning och storlek – Gruppen bör vara stor nog att erbjuda variation och nytänkande, och liten nog för att deltagarna kan skapa tillit till varandra och våga öppna upp sig. Cheferna uttrycker en önskan om att grupperna ska bestå av chefer på samma nivå, samtidigt som tidigare forskning visar att chefer drar nytta av att träffa chefer från olika delar av en organisation. Där måste man göra en avvägning.
  • Format och innehåll – Mötena får gärna vara varierade och av olika karaktär för att spegla chefernas föränderliga tillvaro. Deltagarna ska gärna vara med och utforma innehållet. Ta fram spelregler och se ifall det behövs en samtalsledare.
  • Uppföljning och kontinuitet – För att forumet ska bli bestående och ge effekt för organisationen är det viktigt att det finns en tydlig struktur kring uppföljning och kontinuitet. Ett sätt att uppnå kontinuitet på, enligt cheferna, är att göra samtal och reflektion till en stående punkt på agendan.

Läs hela studien här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste