Kunden har sagt sitt om bilbranschen

BMW och Toyota får bäst betyg av sina kunder. Det visade sig i Svenskt Kvalitetsindex studie av bilbranschen. I botten hamnade Renault och skillnaden i kundnöjdhet för de i toppen och de i botten var stor. I frågan om köregenskaper så får BMW bäst betyg och Renault och Skoda lägst. I frågan om säkerhet får Volvo, Saab, BMW och Mercedes mycket goda betyg av sina kunder medan Skoda hamnar lägst även i denna kategori.

Alla bilmärken förutom Toyota får låga betyg när det gäller miljöaspekten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.