Kunderna alltmera missnöjda med försäkringsbolagen

Svenska folket ger i år sina försäkringsbolag lägre betyg än förra året. Det visar den årliga studien Svenskt kvalitetsindex. Indexet för försäkringsbranschen har sjunkit med två enheter bland privatkunderna, och med fyra enheter bland företagskunder. Båda dessa förändringar är statistiskt säkerställda och innebär att försäkringskunderna i år är klart mindre nöjda med sitt försäkringsbolag än förra året, skriver Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ i ett pressmeddelande. Även livförsäkringsbolagen får enligt studien sjunkande betyg av kunderna. En svag nedgång kunde iakttas redan förra året från tidigare mycket höga siffror. Denna har nu förstärkts med en ytterligare minskning på 3 enheter. Minskningen med 3 enheter för liv- och pensionbolagen kan uppfattas som relativt liten med tanke på de radikala försämringar som inträffat för avkastningen under senaste åren. Motsvarande nedgång var mycket större åren 1993 – 95.

 Arbetet med Svenskt kvalitetsindex drivs inom ramen för ett konsortium bestående av Institutet för kvalitetsutveckling, Statistiska centralbyrån, samt de två forskningsinstitutionerna Handelshögskolan i Stockholm och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste