Kunderna mindre nöjda med tandvården

Kvalitetsindex Tandvården toppar vanligtvis listorna över flest nöjda kunder, och så även i år. Men en ny rapport från Svenskt Kvalitetsindex visar en minskning i nöjdheten för tandvården i stort.

Kunderna mindre nöjda med tandvården
Foto: Stockadobe

Nöjdheten i tandvården ligger på över 75 procent. Branschen har historiskt sett mycket nöjda kunder och kommer troligen att stå sig stark jämfört med andra branscher även vid årets slut. Men siffran innebär en minskning från de senaste årens höga resultat, och enligt Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, finns det flera förklaringar till resultatet. Ett av dem är prisökningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– I flera branscher som vi analyserade i slutet av 2022 noterade vi att prisvärdhet blev mer viktigt som drivkraft för nöjdhet. Generellt högre priser och hög inflation leder till att plånboksfrågor blir en mer central del för kundupplevelsen och det finns det också spår av i årets tandvårdsstudie, säger han i ett pressmeddelande.

Johan Parmler, vd, SKI.

Fler missnöjda med akutbesök

I år ges också lägre betyg för tillgänglighet än tidigare år, vilket påverkar nöjdheten negativt. En annan skillnad jämfört med tidigare år är att det är något mer akuta besök och i dessa ärenden så är nöjdheten något lägre. En tänkbar anledning till den ökade andelen akutbesök är att man skjutit upp tandvårdsbesök under pandemin.

Cirka en av tio svarar att de valde sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året. Förtroendet för tandvården är fortsatt högt, 85 procent svarar att de känner förtroende för de rekommendationer de får. Tryggheten inom branschen är också hög, 90 procent uppgav att de kände sig trygga hos sin behandlare.

18 procent har haft anledning att klaga på sin tandvårdsklinik vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Vanligt förekommande teman i klagomålen var pris, behandling och bemötande.

Kundnöjdheten skiljer sig mycket mellan privata tandvården och Folktandvården. Vissa områden sticker ut särskilt mycket. Det gäller bland annat resultatet av besöket, personalens kompetens och den tekniska utrustningen. Där får både Folktandvården och privattandvården höga betyg även om privattandvårdens betyg är högre.

Skillnader kopplade till sektor

Privattandvården sticker som mest ut inom servicerelaterade frågor. Deras kunder är mest nöjda både vad det gäller relationsfrågor, exempelvis engagemang och lyhördhet, men framför allt när det kommer till tillgänglighet och proaktivitet. Folktandvården får godkänt av sina kunder gällande öppettider och väntetider, men den privata tandvården får betydligt högre betyg än så.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.