Kunderna missnöjda med livförsäkringsbolagen

Pensions och livförsäkringsbolagen får fortsatt sjunkande betyg av kunderna. Det visar årets undersökning av försäkringsbranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomfört. Årets försämring uppgår till närmare två enheter. Under de senaste fyra åren har nöjdheten sjunkit med nio enheter för branschen. Detta är större än raset som drabbade finanssektorn i början av 1990-talet och innebär att livbolagen förlorat hela den ökande kundtilltro man lyckades bygga upp under andra halvan av 1990-talet.

Värst är det för Skandia. Tidigare har företaget legat på nivåer som relativt nära branschgenomsnitten, men nedgången i årets mätning är avsevärd, drygt tio enheter. Vidare kan noteras att försämringen är ännu större vad gäller lojaliteten än för kundnöjdheten. Skandia är ett av de mycket få företag i Svenskt Kvalitetsindex som i år har lägre lojalitet än nöjdhet bland sina kunder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.