Kunderna nöjda med förskolan

Enligt de senaste mätningarna inom Svenskt Kvalitetsindex, SKI, är nöjdheten fortsatt hög med förskolan. Det visar den senaste undersökningen av sammhällsservicen. När det gäller utbildningsväsendet generellt har nöjdheten bland föräldrar och studerande försämrats ordentligt det senaste året för såväl grundskola som högskolan. Dessa försämringar är statistsikt säkerställda. Samtidigt noteras att förskolan ligger kvar på en stark tätplats bland alla områden som ingår i Svenskt Kvalitetsindex. Resultaten bygger på omfattande telefonintervjuer med föräldrar till elever i förskola och grundskola, respektive de studerande själva i högskolan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.