Jämtlands patienter är nöjdast – Örebro i botten

KUNDNÖJDHET Åtta av tio patienter är nöjda med sitt besök på primärvården. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten. Bäst betyg får primärvården i Jämtland.

Jämtlands patienter är nöjdast – Örebro i botten
Patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården. Foto: Adobe Stock

Patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården och skulle rekommendera sin vård- eller hälsocentral. Det framgår av årets mätning av patientnöjdheten för primärvården. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultaten bygger på svaren från drygt 90 000 patienter som fått tycka till om sitt primärvårdsbesök. Förändringarna jämfört med tidigare år är dock mycket små. 

Mest nöjd i Kalmar

En av de Regioner som har de nöjdaste patienterna är Region Kalmar. När det gäller helhetsintryck hamnar de på tredje plats bland Sveriges regioner och när det gäller tillgänglighet får regionen högst betyg av samtliga. 

– Resultatet visar på att vi i länet har en primärvård av offentliga och privata mottagningar som patienterna uppskattar. Naturligtvis är det väldigt glädjande för Region Kalmar län, säger planeringsdirektör Sofia Hartz i en presskommentar.

Stabil personal en nyckel

Med ett helhetsbetyg på 91,5 är Lövångers hälsocentral bäst i Västerbotten och bland de vårdcentraler som får höga betyg i årets mätning när det gäller helhetsintryck. Snittet bland landets vårdcentraler ligger på 80,1.

– En nyckel för Lövångers hälsocentral är att vi är en liten hälsocentral med stabil personal som är otroligt mån om sin befolkning, vi känner våra patienter. Vi kan följa en människa genom hela livet och då tror jag att helhetsintrycket blir mycket bättre, säger Niklas Svenlin, avdelningschef Lövångers hälsocentral.

För Niklas Svenlin och hans medarbetare betyder det mycket att patienterna är nöjda.

– De flesta av oss inom vården är här för att vi vill ta hand om människor i första hand, och att få den här återkopplingen visar att vi gör just det och att vi gör det med kvalitet, säger Niklas Svenlin.

Resultat helhetsintryck, regioner:

Alla 80,1

 1. Jämtland 85,6
 2. Halland 84,5
 3. Kalmar 83,6
 4. Gotland 82,8
 5. Gävleborg 81,4
 6. Uppsala 81,3
 7. Dalarna 81
 8. Jönköping 80,9
 9. Västerbotten 80,9
 10. Västra Götaland 80,2
 11. Kronoberg 80
 12. Sörmland 79,7
 13. Västernorrland 79,7
 14. Östergötland 79,7
 15. Stockholm 79,4
 16. Skåne 79,2
 17. Blekinge 79,1
 18. Värmland 78,8
 19. Västmanland 78,7
 20. Norrbotten 78,2
 21. Örebro 76

Fångar upplevelsen av vården

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Patientenkäten ställer frågor inom flera olika områden, till exempel delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. Alla resultat hittar du här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.