Kundorienterat bostadsbolag får Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelse Bostads AB Mimer i Västerås tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse. Inom ramen för utmärkelsen får även Centiro och Västerviks Bostads AB Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Kundorienterat bostadsbolag får Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Några av Bostads AB Mimers medarbetare.

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete och därmed når hållbar framgång.

– Gemensamt för årets mottagare av utmärkelse och erkännande är att medarbetarnas engagemang och tydliga kundfokus är viktiga faktorer bakom framgångarna, säger Mats Deleryd, vd för SIQ.

De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

I år är det alltså Bostads AB Mimer i Västerås som tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Bostads AB Mimer är ett allmännyttigt bostadsföretag och Västerås största hyresvärd med totalt 11 500 lägenheter och nästan 22 000 boende.

Domarkommitténs motivering:

Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen.

Bostads AB Mimer är genom sitt förtjänstfulla arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

– Vi är fantastiskt glada för utmärkelsen, säger Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer, i en kommentar. Vi arbetar hårt och engagerat med vårt kvalitetsarbete i hela verksamheten för att i slutändan kunna ge våra hyresgäster ännu högre och jämnare kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till att det finns bra hem för Västeråsarna, men också att se till att våra hyresgäster trivs och känner sig hemma i husen, på gårdarna och i stadsdelen. Det uppdraget kräver ständig förbättring och förändring och utförs effektivare och med bättre resultat genom vårt sätt att arbeta med kvalitet. Men det arbetet går inte att genomföra utan en stark företagskultur som våra 162 fantastiska medarbetare står för.

Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling

Inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas också två företag – Centiro och Västerviks Bostads AB – Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Företaget har global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien och USA med totalt 400 medarbetare samt en tillväxt på 25 procent per år. Centiro är rankat som en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser av Great Place to Work.

Västerviks Bostads AB, som ägs av Västerviks kommun, förvaltar och utvecklar kommunens verksamhetslokaler samt bostäder och lokaler. Bolaget har drygt 150 anställda och ansvarar för totalt 250 000 kvadratmeter lokalyta och 3 268 lägenheter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.