Kundorientering framför allt

Läkargruppen i Örebro är ett av de två företag som erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2003. Utmärkelsen ses som en bekräftelse på arbetet med aktivt ledarskap och patientservice.

Peter Seger, vd för det privata vårdföretaget Läkargruppen i Örebro, berättar att de har arbetat aktivt med kvalitet sedan starten 1982. De senaste två åren har man koncentrerat sig på att beskriva verksamheten enligt kvalitetsmodellen från Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. Utmärkelsen Svensk Kvalitet ses som ett kvitto på den långa traditionen av kvalitetsarbete.

– Det är en kvalitetsstämpel på det arbetssätt som vi alltid har levt efter, säger Peter Seger.

Läkargruppen i Örebros kvalitetsarbete bygger mycket på en kombination av ledarskap och medarbetarskap. Vad gäller ledarskapet så satsar man på ”management by walking around”. Det innebär att ledningen ständigt rör sig ute i verksamheten och tar sig an frågor direkt när de kommer upp. Det finns inga mellanchefer och man har avskaffat traditionella klinikgränser. Målet är ett prestigelöst ledarskap.

Delaktighet hos medarbetarna

Mycket tid och kraft ägnas också åt rekrytering och introduktionskurser för anställda. Information till medarbetarna är ett sätt att skapa engagemang. Tanken är att alla ska vet så mycket som möjligt och på så sätt känna större delaktighet i verksamheten som helhet. Arbetsrotation och utvecklingssamtal används också för att engagera medarbetarna. Arbetsprocessen beskrivs som en vårdkedja. De fyra delarna av kedjan är kontakt, utredning, behandling och utvärdering. Vid mätning av verksamhetens effektivitet har man tagit inspiration från industriell verksamhet och använder bland annat bytestider vid operationer som ett mått. Bytestid innebär den genomsnittliga tid som det tar att slussa ut en färdigopererad patient och göra förberedelser inför nästa operation.

Kundorientering viktigt

Läkargruppen i Örebro har lagt ner extra mycket kraft på vissa delar av SIQs kvalitetsmodell.

– Vi är väldigt tydliga på det här med kundorientering. Den finns inte bara i dokument utan är extremt tydlig i vardagsarbetet, menar Peter Seger.

Kundtillfredsställelsen mäts genom enkäter och intervjuer samt med hjälp av Vårdförbundets instrument Mini-KUPP, där KUPP är en förkortning för Kvalitet ur patientens perspektiv. På ett konkret plan kan kundorienteringen ta sig uttryck i så enkla saker som att visa vägen eller beställa en taxi.

– Här vänder alla ut och in på sig för att lösa en patients problem, berättar Peter Seger.

Nya kontakter

Utmärkelsen har bidragit till en positiv stämning på arbetsplatsen.

– Det är kul för medarbetarna med en extern utmärkelse, säger Peter Seger.

Den har även lett till många inbjudningar om att komma och föreläsa, till exempel på andra sjukhus och för landstingsledningar. Ofta gäller inbjudningarna ställen som företaget inte har varit i kontakt med tidigare. Peter Seger tror att det finns många fördomar om privata vårdföretag, till exempel att den ekonomiska vinningen skulle värderas högre än en bra kvalitet. Utmärkelsen blir då viktig som ett bevis på motsatsen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.