Kundval positivt för välfärdstjänster

En ny rapport föreslår att kvaliteten i välfärden höjs när kunderna får göra val efter sina behov, när kompetensen bland beställarna höjs och när kvalitet värderas i pengar och inte i abstrakta poäng.

Det är Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, som i rapporten Upphandling och kundval av välfärdstjänster undersökt vad som anses god kvalitet inom välfärdssektorn.

Han menar att ett krav för god kvalitet är att kompetensen hos beställaren i offentlig sektor är hög, men även möjligheten för Sveriges befolkning att vara med och välja tjänster utifrån behov lyfts fram som en framgångsfaktor.

– Inom ett kundvalssystem är det möjligt för individerna att väga in kvalitativa egenskaper på ett sätt som den offentliga upphandlaren inte kan göra, kommenterar Mats Bergman i ett pressmeddelande från Södertörns högskola.

Men för att det ska fungera krävs det att välfärdsdebatten fokuserar på ett antal frågor: När bör välfärdstjänster utföras i egen regi, upphandlas eller erbjudas med kundval? Hur ser vi till att välfärden uppfyller de mjuka värdena och inte bara kvaliteter som är lätta att mäta? Hur kan vi få ut den bästa kombinationen av pris och kvalitet?

Mats Bergman försöker ge svar på frågorna i sin rapport. Bland annat menar han att det måste ställas höga krav på hur information utformas och görs tillgänglig till olika målgrupper, att poängmodeller för att beräkna kvalitet ska slopas och att beställarnas kompetens måste höjas vid upphandling.

Slutsatsen är att kundval för de flesta välfärdstjänster borde kunna fungera bättre än traditionell upphandling, med reservation för att frågan är komplex.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.