Kunskap och kundnytta nyckeln till framgång

På landstingsservice i Halland har kvalitet blivit en nyckelfråga och idag är mycket annorlunda än för bara några år sedan. På kort tid har en engagerad personal genomfört över 100 förbättringsprojekt inom allt från städ och matlagning till teknisk service och transport.

Det är stor skillnad mellan att genomföra en förändring som chefen hittat på och att genomföra en som man själv varit med och föreslagit. Att delaktighet är nyckeln till engagemang hos personalen är något som man upptäckt på Landstingsservice i Halland, där kvalitet sedan några år tillbaka är en viktig fråga inom organisationen. Hittills har över 100 förbättringsförslag genomförts på Landstingsservice, allt från stora organisationsförändringar till mindre förändringar på marknivå.

Många arbetsområden

Under ett år tillagar och serverar Landstingsservice 840 000 måltider till patienter, städar 280 000 kvadratmeter lokal, besvarar 1 600 000 inkommande samtal, samt ombesörjer att teknisk apparatur fungerar dygnet om i landstingets fastigheter. Med mera. Skilda arbetsområden och medarbetare som arbetar med allt från kostservice och städ till teknisk service och transport har gjort att personalens egna förbättringsförslag varit grundläggande i kvalitetsarbetet.

Utbildning och engagemang

– Vi startade kvalitetsprojektet med att utbilda chefer och kvalitetsombud på våra olika arbetsplatser. Kvalitetsombuden har sedan hållit i studiecirklar med övrig personal på sina arbetsplatser, berättar Åke Johansson som är verksamhetschef för Teknisk service och centralförrådet inom landstingsservice.

I studiecirklarna diskuterades frågor som vad är kvalitet, hur kan man påverka den, och hur kan man få in kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet på bästa sätt. Studiecirklarna ledde till att en mängd förbättringsförslag. De som bedömdes vara realistiska genomfördes.

– Det viktigaste är att vi har hittat nya kanaler till att diskutera förändringar och att medarbetare som inte tidigare känt att de kan påverka upptäcker att deras röst är viktig och att de faktiskt kan påverka väldigt mycket, säger Åke Johansson.

Kunden i fokus

Det är just studiecirklarna i kombination med annat utbildningsarbete som gjort att landstingsservice fått stora delar av personalen med sig i kvalitetsarbetet, tror Åke Johansson. En annan viktig faktor är att kunderna ställts i fokus.

–Kvalitetsarbetet i kombination med att vi sedan några år tillbaka arbetar konkurrensutsatt och inte längre är en del av landstingets stora förvaltning gör att kundnyttan har ställts i fokus. Idag jobbar vi mycket mer med hur vi kan möta kundens krav på bästa sätt. Vi måste vara bra för att någon ska vilja köpa våra tjänster, konstaterar Åke Johansson.

Han tror att entreprenadskapet gjort att de anställda känner stolthet och ett större engagemang i arbetet.

–Idag gör vi inte bara jobbet för att chefen sagt det, utan för att någon faktiskt vill ha det utfört och är beredd att betala för det och det ger en helt annan inspiration i arbetet.

Fakta

Fakta

Geriatrik Sahlgrenska har 420 medarbetare och bedriver medicinsk specialistvård för äldre. De arbetar med både sluten och öppen vård, med rehabilitering, forskning och utvecklingsverksamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.